Dołącz do nas!

Park Kultury w Bydgoszczy zatrudni osobę na stanowisku: Specjalista ds. księgowości. Termin składania zgłoszeń: 23 października 2020 r. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim: – bieżącą weryfikację i kontrolę dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,– ewidencję księgową w programie Symfonia,– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,– sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych do UM, GUS,– pomoc w przygotowaniu planów finansowych,– sporządzanie zestawień i analiz,– sporządzanie […]

Przewiń do góry