Skip to main content

527 instastories, 1587 wzmianek w mediach, ponad 12 tys. osób w Zaczynie, 17 wizyt studyjnych… podsumowaliśmy nasz 2021 rok.