Badania, raporty

Rok 2020 w Młynach w budowie. Raport z działalności Parku Kultury w Bydgoszczy

Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy – Raport Mazowieckiego Obserwatorium Kultury

Badania prowadzono od maja do października 2020 r., we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku, Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, Parkiem Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy.

Publikacje

Radosław Sochaczewski Młyn Rothera w Bydgoszczy. Badanie dawnego obiektu przemysłowego w kontekście architektury i technologii

Daria Jagiełło komentarz do tekstu F. Keil O założeniach młyńskich koło Bydgoszczy, czyli o budowie Młyna Rothera

Daria Jagiełło tłumaczenie tekstu F. Keil O założeniach młyńskich koło Bydgoszczy, czyli o budowie Młyna Rothera