2021 rok w Młynach w Budowie

widok od strony tarasu na spichrz zbożowy i ludzi stojących przed wejściem

527 instastories, 1587 wzmianek w mediach, ponad 12 tys. osób w Zaczynie, 17 wizyt studyjnych… podsumowaliśmy nasz 2021 rok.