Myśleć, mówić, podziwiać – Młyny zapraszają na spotkanie z filozofką prof. Marią Kostyszak

Myślowisko miejskie – filozoficznie o współczesności to cykl, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Młynów. Już w najbliższy piątek, 9 czerwca, odbędzie się piąta odsłona tego wydarzenia i jednocześnie ostatnia przed krótką przerwą wakacyjną. Tym razem Młyny zapraszają na spotkanie z filozofką prof. Marią Kostyszak, z którą rozmawiać będzie charyzmatyczny gospodarz cyklu, prof. Daniel Sobota.

„Myślowisko miejskie – filozoficznie o współczesności” to spotkania pełne rozmów i dyskusji na tematy ważne, niekiedy nawet trudne i wykraczające poza logikę spraw codziennych. W towarzystwie filozoficznych przewodników można wątpić, pytać, komentować i dzielić się spostrzeżeniami. Tym razem tematem rozważań będzie myślenie, mówienie i podziwianie.

Co to znaczy myśleć i jakie są rodzaje myślenia? Czy myślenie jest kalkulowaniem, medytowaniem, a może dziękczynieniem? Co znaczą słowa Heideggera, że „nauka nie myśli”? Na czym polega krytyka dziejów myślenia filozoficznego jako ontoteologii? Między innymi na te pytania uczestnicy wydarzenia poszukują odpowiedzi wspólnie z prof. Marią Kostyszak. Spotkanie będzie również okazją do zdefiniowania, czym jest język jako taki i jakie są możliwości filozoficznego mówienia o rzeczach w taki sposób, aby raczej ukazywać je takimi, jakimi one są, niż je zakrywać. O tym, czy i dlaczego właściwe myślenie oraz mówienie wymagają specjalnej postawy życiowej, uważności i przytomnego bycia oraz co wspólnego ma z tym sztuka i technika z prof. Marią Kostyszak będzie rozmawiał gospodarz spotkania, prof. Daniel Sobota.

Gospodarzem spotkań jest, Daniel Sobota, filozof, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Tym razem Daniel Sobota będzie zaprosił na Myślowisko miejskie prof. Marię Kostyszak, filolożkę i filozofkę, która w latach 1978-2019 była związana z Instytutem Filozofii przy Uniwersytecie Wrocławskim, pełniąc w latach 2016-2019 funkcję dyrektorki tego Istytytu. Prof. Kostyszak jest autorką takich książek, jak Istota techniki – głos Martina Heideggera (1998), Spór z językiem: krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy (2010) czy Etyka osobista. O przemieniającym potencjale sztuki i techniki/Personal Ethics: On Transforming Potential of Art and Technology (2019). Filozofka bada zależności między technicznymi uwarunkowaniami myślenia i mówienia, a egzystencjalnymi i kulturowymi możliwościami niepodlegania technonaukowym dyktatom.

– Podczas najbliższej odsłony Myślowiska uderzymy w centralny problem filozofii i bycia człowieka, jakim jest myślenie. Od czasów starożytnych człowiek odróżniał sam siebie od reszty stworzeń przez zdolność myślenia. Jednak jeden z największych filozofów XX wieku, Martin Heidegger, mówił w sposób zaskakujący, iż nie tylko, wydaje się, najbardziej skuteczny twór ludzkiej racjonalności, a mianowicie nauka, nie myśli, ale generalnie żyjemy w czasach totalnej bezmyślności. Kant zaś dużo wcześniej pytał retorycznie: po co mamy sami myśleć, skoro inni mogą to zrobić za nas? Nie wiemy, czym jest myślenie i wcale nam nie zależy na tej wiedzy. I to pomimo, a może zwłaszcza dlatego że myślenie próbują zastąpić technologie informatyczne, jak choćby głośny ostatnio wynalazek, jakim jest czat GPT…  – mówi prof. Daniel Sobota, gospodarz spotkań.

Myślowisko miejskie odbędzie się w piątek, 9 czerwca, o godz. 18 w Młynach. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. Więcej informacji tutaj. Kolejna edycja planowana jest na wrzesień, po przerwie wakacyjnej.