Skip to main content

Jednym z naszych pomysłów na Młyny jest urządzenie w nich przestrzeni, gdzie można „po prostu pobyć”, nie robiąc nic szczególnego. Pada deszcz i chcesz schronić się pod dachem? Rozładował Ci się telefon? Zmęczyło Cię zwiedzanie i marzysz o tym, żeby wygodnie usiąść? Ciekawi Cię, jak Młyny wyglądają w środku? …? Powodów, żeby nas odwiedzić na pewno jest sporo.

Właśnie dlatego potrzebujemy Ciebie – gospodarza, twarzy tego miejsca.

Chociaż jesteśmy jeszcze w budowie, chcemy już teraz, kiedy pogoda przestaje sprzyjać, a Wyspa Młyńska się wyludnia, otworzyć się częściowo, udostępniając parter Młyna. W miarę upływu czasu będziemy to miejsce urządzać i doposażać, odpowiadając na pojawiające się potrzeby. Chętnie spotkamy się z Tobą i zdradzimy szczegóły naszego pomysłu.

 

Oczekiwania:

– dyspozycyjność od połowy października w g. 12-20 (również w weekendy), w ramach umowy zlecenia,
– łatwe nawiązywanie kontaktów,
– komunikatywny j. angielski,
– doświadczenie w obsłudze klienta.

Zadania:

– opowiadanie gościom o historii Młynów, rewitalizacji i przyszłych funkcjach;
– udzielanie odpowiedzi na pytania gości;
– kierowanie ruchem;
– sprzedaż gadżetów;
– towarzyszenie gościom na punkcie widokowym;
– dbanie o ład i przestrzeganie regulaminu.

___________________________

Prześlij nam CV na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl do 24.10.2021. Koniecznie zamieść oświadczenia:

„Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści ogłoszenia o pracę”
oraz
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby rekrutacji.”

____________________________

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Park Kultury w Bydgoszczy informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Kultury w Bydgoszczy z siedzibą
w Bydgoszczy (85-112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Parku Kultury w Bydgoszczy; e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.