Pobieranie

« Wszystkie Wydarzenia

  • Ten przeszedłem.

Debaty „Horyzonty Edukacji”

28 września | 17:00 - 29 września | 19:30

Bezpłatne
logo debaty horyzonty edukacji

Informacje od Organizatora:

Festiwal „Pozytywka” jest wydarzeniem, w centrum którego stoi dziecko i jego pełen fantazji oraz magii świat. Dziecko jest ruchem, drogą i przemianą. Jest istotą, którą my – dorośli – staramy się ukształtować i przygotować do życia w świecie, do którego nie mamy teraz dostępu.
Temu właśnie służy proces edukacji, który z założenia jest skierowany w stronę przyszłości. Ale dziecko jest też rodzicem dorosłego i tajemniczą zapowiedzią tego, co ma dopiero nadejść. Dlatego tak ważne jest, aby ów rodzic, zanim sam kiedyś, być może, stanie się rodzicem w podstawowym tego słowa znaczeniu, był człowiekiem jak najbardziej świadomym, szczęśliwym i wykorzystującym wszystkie ludzkie możliwości. Chociaż edukacja kojarzy się głównie ze szkołą, jej codziennym praktykami i jest przedmiotem badań różnych dyscyplin humanistycznych, to dotyczy ona każdego aspektu naszej rzeczywistości. Stały namysł nad nią jest niezbędny, aby modyfikacje sposobów i celów kształtowania nie tylko młodych ludzi odbywały się równolegle do zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, ale miały na uwadze również to, co może wydarzyć się jutro.

Wyjątkową okazją do refleksji na temat edukacji, zwłaszcza edukacji kulturalnej, będzie cykl spotkań zorganizowanych w ramach Festiwalu „Pozytywka” i noszących wspólną nazwę „Horyzonty Edukacji”. Przy współpracy Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk udało się zaprosić do debaty osoby reprezentujące różne kierunki badań oraz praktyków, którzy na co dzień związani są z edukacją. To osoby, których dotychczasowa działalność naukowa, organizacyjna, polityczna, publicystyczna, edukacyjna, kulturalna uchyliła przed nami wszystkimi drzwi do innego, bardziej mądrego, dobrego i sprawiedliwego świata. Naszym celem nie jest namysł nad programem czy systemem edukacji w sensie administracyjnym. Chcemy inspirować do zmian w rozumieniu celów i zmian w edukacji w kontekście dynamicznych i niepokojących przeobrażeń współczesnego świata. Chcemy też, aby debaty były okazją do namysłu, bez którego rozwiązywanie bieżących problemów ma zawsze charakter prowizoryczny i nie prowadzi do uporania się z dylematami przekraczającymi “techniczne” rozstrzygnięcia. Wiemy już dziś, że duża część tych problemów generuje nieodwracalne skutki zagrażające podstawom naszego istnienia w wymiarze biologicznym i cywilizacyjnym. Bez stawiania trudnych pytań w duchu dialogu i rzeczowej rozmowy nie mamy szans na zmianę rzeczywistości, tak aby stała się bezpiecznym, przyjaznym i otwartym domem nie tylko dla nas, ludzi, i dla pozostałych istnień obecnie zamieszkujących naszą planetę, ale również dla tych, których czas powinien dopiero nadejść.

_____________________________

Debaty „Horyzonty Edukacji”

w ramach Międzynarodowego Magicznego Festiwalu Świata Baśni i Bajek “Pozytywka”/Kujawy i Pomorze
W dniach 28 i 29 września 2021 r. o godz. 17.00 w Młynach Rothera, w ramach 5. edycji Festiwalu Pozytywka, odbędą się dwie debaty dotyczące bardzo szeroko rozumianej edukacji dzieci i młodzieży, w tym edukacji artystycznej.

Obszarami zainteresowań i dialogu nie będą obecne systemy i programy edukacyjne, ale raczej ożywcze spojrzenie na przyczyny takiej, a nie innej formy edukacji, jej relacji ze zmieniającym się światem, także światem technologii i wyzwań ekologicznych. Naszym zadaniem będzie penetracja najnowszych osiągnięć i trendów światowych, dyskusja i dialog dotyczący możliwości aplikowania tych trendów w naszych warunkach, namysł nad nowatorskimi formami edukacji, a także skorzystanie z wieloletnich doświadczeń szkół i programów alternatywnych w Polsce i na świecie. Znaczącym aspektem spotkania będą opinie beneficjentów, czyli młodzieży, która jest najważniejszym elementem systemu edukacji. W trakcie kongresu zaprezentujemy programy, zwłaszcza ze sfery edukacji kulturalnej, skutecznie wprowadzane i realizowane np. w Norwegii, Finlandii i Japonii. Przyświecać nam będzie idea zapytywania, wielowątkowego namysłu, poszukiwanie realnych sposobów zamiany czy modyfikacji.

Zaprosiliśmy do współpracy wybitne osobowościami nauki związane m.in. z Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Warszawskim, Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN, WSPS Warszawa, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, i.in. Postaramy sie nawiązać kontakt również z przedstawicielami Szkół Montessori, Szkół Sokrates, Szkół Waldorfskich, Szkół Leśnych, Uniwersytetów Ludowych, tworzących alternatywny system kształcenia w Polsce. Zaprosiliśmy również do dialogu wybitne osobowości działające na styku kultury i edukacji dla młodzieży: Dorotę Buchwald z Instytutu Teatralnego w Warszawie, Łukasza Kosińskiego dyrektora Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Sławomira Czarneckiego dyrektora Parku Kultury// Młyny Rothera w Bydgoszczy.

W debacie weźmie udział Z-ca Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Iwona Waszkiewicz
Partnerami realizacji debat będą: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Województwo Kujawsko Pomorskie, Miasto Bydgoszcz, Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli, Bydgosta Sp. z.o.o, Grupa Moderator, Kino Pomorzanin, Business Network International (BNI), Młyny Rothera/Młyny w Budowie, BluStreamTV.

______________________________

Organizator: Fundacja Kultury Pozytywka

Przewodniczący Rady Programowej i patronat – dr hab. prof. nadzw. Instytutu Filozofii i Socjologii
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (IFiS PAN) Daniel Roland Sobota

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny (limitowana ilość miejsc)
Rejestracja: pozytywka.festiwal@gmail.com

Miejsce/ Termin
28.09.2021 – 29.09.2021 godz.17.00 – 19.30
Młyny Rothera – działania plenarne, otwarte z udziałem zaproszonych osób związanych ze środowiskiem szeroko rozumianej edukacji i kultury.

Patronat Honorowy – Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski

W trakcie wydarzeń odbędą się dwa koncerty:
Zuzanna Federowicz – Georg Friedrich Haendel, Louis Spohr, Claude Debussy – harfa
Patrycja Cywińska Gacka i Michał Gacka – pieśni dla dzieci Witolda Lutosławskiego

Media: Gazeta Wyborcza, Express Bydgoski, Radio PIK, RMF MAXXX, TVP Bydgoszcz
Sieć serwisów internetowych: wyborcza.pl, bydgoszcz.naszemiasto.pl, expressbydgoski.pl,qulturka.pl,czasdzieci.pl,bydgoszczdladzieci.pl,bydgoszczinfo.pl,radiopik.pl,bydgoszcz.wyborcza.pl,bydgoszcz.pl, pomorska.pl,naszemiasto.pl, taniowmiescie.pl, pulsbydgoszczy.pl, visitbydgoszcz.pl,magazyndziewci.pl,kujawsko-pomorskie.pl, bydgoszcz.tvp.pl, expressbydgoski.pl, bydgoszczdladzieci.pl, tygodnikbydgoski.pl, metropoliabydgoska.pl, bydgoszczinaczej.pl,

_____________________________

Przewidywani paneliści:

dr hab. prof. nadzw. IFiS PAN Michał Federowicz – Kierownik Zespołu Badawczego Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 1994-1995 odbył indywidualny program studiów jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Cornell University i w Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W 2005 roku utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN, w jego ramach w sierpniu 2007 zorganizował grupę ekspertów, która opracowała założenia do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W 2008 r. uczestniczył w pracach Ministerstwa Edukacji
Narodowej nad nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

prof.dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – polityk i ekonomista, profesor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w ekonomii politycznej oraz gospodarce i administracji publicznej. Jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji naukowych, a także założycielem Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wieloletni poseł i minister w rządach Rzeczypospolitej, wiceprezes Rady Ministrów, członek Rady Polityki Pieniężnej. Redaktor publikacji „Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce.”

dr hab.Radosław Kaczan – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie – Psycholog, naukowo zajmuje się psychologią rozwoju człowieka, konstruowaniem narzędzi diagnostycznych do badania rozwoju dzieci i młodzieży, diagnozą kompetencji oraz wspomaganiem uczenia się przez całe życie. Prowadzi również badania dotyczące przemocy rówieśniczej w szkołach i wdraża programy zapobiegające tym zjawiskom. Poza działalnością naukową i dydaktyczną poświęca się wspieraniu rozwoju systemu kwalifikacji zawodowych, współpracuje z biznesem, organizacjami zawodowymi i szkołami wyższymi w zakresie opisu efektów uczenia się i kwalifikacji. Był kierownikiem wdrożeniowego projektu badawczego „Monitorowanie środowiska szkolnego i zapobieganie zachowaniom ryzykownym, w tym przemocy rówieśniczej”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka.

dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Michał Klichowski w Poznaniu. Autor czterech książek oraz współredaktor pięciu prac zbiorowych. Uczestnik ponad 20 krajowych i zagranicznych grantów badawczych. Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w trzech międzynarodowych projektach European Cooperation in Science and Technology. Sekretarz międzynarodowego czasopisma Journal of Gender and Power, redaktor w zakresie „nowych technologii w edukacji” czasopisma Studia Edukacyjne, członek rad redakcyjnych czasopism: EC Psychology and Psychiatry i SM Journal of Psychophysiology oraz recenzent czasopism: Educational Research and Reviews, Annals of Psychiatry and Mental Health, Educational Research Applications, ETHOS: Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, Parezja: Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN.

prof. dr hab. Roman Leppert – pedagog, profesor nauk społecznych, nauczyciel akademicki i były prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalista w zakresie pedagogiki ogólnej. W 1988 ukończył studia na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. W 2004 na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. Młodzież – świat przeżywany i tożsamość, został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz profesorem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

dr hab. Małgorzata Przanowska – pracuje w Zakładzie Humanistycznych Podstaw Pedagogiki, Pracowni Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania oscylują wokół zagadnień związanych z filozofią wychowania, hermeneutyką wychowania, zagadnień translacji, lektury i kształtowania wypowiedzi (pedagogika przekładu), pojęcia smaku i sensu kształcenia/wychowania oraz kwestii powtórzenia, naśladowania w doświadczeniu kształcenia/edukacji/ w kontekście zagadnienia twórczości.

dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Dolnośląskiego na Wydziale Pedagogicznym Maria Reut we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią edukacji, filozofią kultury, filozofią sztuki, zagadnieniami interpretacji, hermeneutyką, koncepcjami narracji (także w sztuce), filozofią dialogu. W ramach studiów nad narracją jako kategorią filozoficzną, etyczną i literacką zajmuje się także problematyką dramatu i teatru. O najnowszych trendach i dyskusjach na ten temat miała okazję zapoznać się, uczestnicząc w konferencjach i sympozjach, a także festiwalach Związku Teatrów Europy m.in. w Rzymie, Turynu, Paryżu, Salonikach. i Atenach.

dr hab. prof. nadzw. IFiS PAN Daniel Roland Sobota – filozof z obszaru metafizyki, filozofii niemieckiej przełomu XIX i XX wieku, filozofii Heideggera, fenomenologii, filozofii pytania, filozofii teatru. Członek kilku polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Związany z Bydgoszczą lokalny animator kultury teatralnej, współtwórca i członek bydgoskiej grupy artystycznej Magazyn Prób Bezpsa. Wystąpił jako aktor w kilku spektaklach teatralnych i performansach. Praktyk teatru, także dla dzieci, ekspert od znaczenia działań teatralnych oraz filozofii teatru, współpracujący z Instytutem Grotowskiego we Wrocławiu.

prof. dr hab. Tomasz Szlendak – 2011–2019 dyrektor Instytutu Socjologii UMK. Obecnie dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka” w pierwszej edycji konkursu „Zostańcie z nami”. Laureat Cycerona 2019 – nagrody Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Aktualny wiceprzewodniczący Komitetu Socjologii PAN, były członek Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przez kilka lat pracował w zespole zajmującym się wdrażaniem programu rozwoju kultury w Biurze Kultury miasta stołecznego Warszawy. Autor lub współautor osiemnastu książek, szeregu artykułów i opracowań naukowych. Jego wypowiedzi i teksty często pojawiają się w czasopismach popularnonaukowych i gazetach (Focus, Elle, Polityka, Newsweek, Gazeta Wyborcza czy Tygodnik Powszechny).

prof. dr hab. Lech Witkowski – filozof edukacji, kultury i epistemologii. Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych przy Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Studiował matematykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, który ukończył w roku 1974, jako student „Primus inter pares” . Sześć lat później doktoryzował się na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie pracą pt. Teoria poznania we współczesnym racjonalizmie (na przykładzie koncepcji Ferdynanda Gonsetha). W 1990 roku, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał habilitację za rozprawę zatytułowaną Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych. Tytuł profesora otrzymał w 1998 roku. Po odejściu z UMK pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

dr hab. Urszula Zbrzeźniak – pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się współczesną filozofią kontynentalną. Jest autorką dwóch monografii naukowych: Michel Foucault: ku historycznej ontologii nas samych (Warszawa 2010) oraz Genealogia i emancypacja. Studia nad współczesną filozofią polityki (Warszawa 2018). Autorka artykułów poświęconych wybranym zagadnieniom myśli Foucaulta, najważniejszym stanowiskom we współczesnej kontynentalnej refleksji politycznej oraz zagadnieniom związanym z edukacją.

____________________________

Goście:

Za-ca Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Iwona Waszkiewicz – w imieniu Prezydenta odpowiada w Urzędzie Miasta za Wydział Edukacji i Sportu; Biuro Kultury Bydgoskiej; Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej; Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Bydgoskie Biuro Seniora.

Dorota Buchwald – absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Zajmuje się teorią i praktyką dokumentowania teatru. Była sekretarzem literackim Teatru Dramatycznego w Warszawie, następnie dokumentalistką, a od 1997 r. kierowniczką Pracowni Dokumentacji Teatru, prowadzonej przez Związek Artystów Scen Polskich. Należy do grona inicjatorów powołania Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Pracuje w nim od momentu jego powstania, kierując działem Dokumentacji Teatru. Publikuje m.in. w „Teatrze”, „Dialogu”, „Notatniku Teatralnym” i „Pamiętniku Teatralnym”. W latach 2013 – 2018 dyrektorka Instytutu Teatralnego im.Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Jest członkiem Społecznej Rady Kultury przy Prezydencie Warszawy.

Sławomir Czarnecki – Dyrektor Parku Kultury / Młyny Rothera w Bydgoszczy – menedżer kultury, absolwent filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wcześniej pracował m.in. w Teatrze Polskim w Bydgoszczy i w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku – był szefem marketingu. W latach 2009-2011 współtworzył wniosek aplikacyjny Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i odpowiadał za obsługę public relations kandydatury Gdańska do ESK 2016. Stypendysta ministra kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2014-2015. Autor publikacji z zakresu polityki kulturalnej, komunikacji w kulturze i wykorzystywania marketingu w działalności kulturalnej.

dr. Łukasz Kosiński – Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy – ma wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel w wielu bydgoskich szkołach, zajmował się praca naukową Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, były pracownik Urzędu Miasta Bydgoszczy, koordynator „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020” Fundacja Kultury Pozytywka

______________________________

MAGICZNY FESTIWAL ŚWIATA BAŚNI I BAJEK „POZYTYWKA”

Co roku, w Bydgoszczy, w ostatni weekend wakacji, odbywa się niezwykłe wydarzenie dla dzieci – Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek „Pozytywka” Festiwal „Pozytywka” to wielkie święto dzieci i sztuki dla dzieci. To jedyny w regionie i jeden z największych w Polsce interdyscyplinarny festiwal prezentujący sztukę dla młodych widzów, skupiający wybitnych artystów i edukatorów z Polski i ze świata. Festiwal trwa 4 dni, odwiedza go co roku ponad 100 artystów i ok. 4500 widzów. Odbywa się ponad 30 niezwykłych wydarzeń w najważniejszych instytucjach kultury Bydgoszczy, a także w plenerze. W programie pojawiają się spektakle teatralne, spektakularne widowiska, spotkania z wędrownymi bajarzami, pokazy filmowe, awangardowe performance, koncerty, baśniowe warsztaty lalkalrskie, yoga dla dzieci, leśne wyprawy edukacyjne, warsztaty artystyczne i ekologiczne i.in. Program jest różnorodny i starannie dobrany, jego celem jest rozbudzanie dziecięcej kreatywności związanej ze sztuką oraz edukacja poprzez sztukę i inne dziedziny aktywności. Jest to jedyny w regionie festiwal kierujący specjalną ofertę do tzw. NajNajów, czyli „najnajmłodszych” dzieci w wieku od 3 miesiąca do 3 roku życia. Dzięki tym pokazom od urodzenia mogą stawać „oko-w-oko” z kulturą, sztuką, edukacją adresowaną tylko do nich. Festiwal współfinansowany jest ze środków Miasta Bydgoszczy, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wielu prywatnych sponsorów. Bardzo ważnym elementem naszego festiwalu jest współpraca z przedstawicielami biznesu, skupionymi w największej na świecie organizacji przedsiębiorców – Business Network International (BNI)

_______________________________

Informacje o festiwalu i działaniach fundacji:

https://www.facebook.com/festiwalpozytywka
http://pozytywkafestiwal.pl/
https://pozytywkafundacja.pl/
https://www.instagram.com/pozytywkafestiwal/

Szczegóły

Początek:
28 września | 17:00
Koniec:
29 września | 19:30
Cena
Bezpłatne
Przejdź do strony wydarzenia

Miejsce

Młyny Rothera
Młyny Rothera, ul. Mennica 10
Bydgoszcz, 85-112 Poland
Zobacz na mapie
Przejdź do strony Młynów

Organizator

Stowarzyszenie Pozytywka
Telefon:
+48 791 910 824
E-mail:
pozytywka.fundacja@gmail.com
Przejdź do strony Organizatora