Skip to main content

Spotkanie odbyło się 10/02/2021

Infografika przedstawiająca 3 wyzwania dla miast wg Martyny Obarskiej
Poniżej zamieszczamy linki do materiałów omawianych przez Prelegentkę:

LEKTURY
Katarzyna Kajdanek „Suburbanizacja po polsku”
Charles Montgomery „Miasto szczęśliwe”
Edwin Bendyk „W Polsce, czyli wszędzie”
Jane Jacobs „Śmierć i życie wielkich miast Ameryki”
BADANIA, DOKUMENTY
Badania GUS dot. nierówności dochodowych mieszkańców miast
Mapa trendów- Infuture Institute
MIASTO ZDROWE – INSPIRACJE
MIASTO ODPORNE – INSPIRACJE
NEWSLETTER MAGAZYNU MIASTA