Producent/ka wydarzeń w Dziale programowym

Producent/ka wydarzeń w Dziale programowym

Obecnie do naszego Zespołu poszukujemy osoby na stanowisko: Producent/ka wydarzeń w Dziale programowym

_______________________________

Czym będziesz się zajmował/a?

• przygotowaniem kosztorysów, umów i harmonogramów wydarzeń;
• produkcją i nadzorem nad realizacją wydarzeń;
• koordynacją zespołu realizacyjnego;
• współpracą z innymi działami instytucji;
• rozliczeniem budżetów wydarzeń;
• archiwizacją projektów;
• ewaluacją wydarzeń.

_______________________________

Czego oczekujemy od kandydata?

• bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
• doświadczenia w koordynacji pracy małych zespołów oraz realizacji umów z podwykonawcami;
• doświadczenia w organizacji dużych wydarzeń;
• doświadczenia w pracy z budżetami > 100 tyś. zł.

_______________________________

Oferujemy:

• możliwość zdobycia cennego doświadczenia w nowatorskich projektach w branży kulturalnej;
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat;
• zadaniowy czas pracy;
• wynagrodzenie zasadnicze (3 500 zł – 5 000 zł brutto) + dodatek stażowy oraz premie/ nagrody uznaniowe, świadczenie urlopowe;
• wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych;
• dogodną lokalizację w samym sercu miasta.

_______________________________

Jak się u nas pracuje?

Młyny Rothera tworzy zespół specjalistów, którego zadaniem jest stworzenie oferty instytucji. Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, przygotowujemy to miejsce dla nich i wspólnie z nimi. Miejsce, gdzie twórczo i aktywnie spędzą czas, odpoczną. Miejsce wyznaczające kierunek nowoczesnego uczestnictwa w kulturze i zarządzania kulturą. Miejsce, które stanie się sercem Bydgoszczy.

_______________________________

Zasady rekrutacji:

Aplikację prosimy składać w formie elektronicznej do 20 kwietnia 2023 r. na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl w temacie prosimy napisać nazwę stanowiska: Producent/ka wydarzeń w Dziale programowym

_______________________________

Wymagane dokumenty:

  1. CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.
  2. Obowiązkowo dodany do CV dopisek: Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
  3. Opcjonalnie dodany do CV dopisekWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 mie­sięcy.
  4. Minimum 1 rekomendacja potwierdzająca dotychczasowe doświadczenia.

_______________________________

Zadanie rekrutacyjne:

• Opisz jaki największy i najbardziej złożony projekt koordynowałeś/aś. W opisie uwzględnij:
– wielkość wydarzenia,
– budżet projektu,
– wielkość zespołu realizacyjnego,
– złożoność zadań, za które byłeś/aś odpowiedzialna,
– wyzwania, z którymi mierzyłeś/aś się.

_______________________________

Inne informacje / uwagi:

1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu aplikacji na wskazany adres.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
4. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
5. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
6. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

_______________________________

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:
Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera