Specjalista ds. technicznych

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:  Specjalisty ds. technicznych (konserwatora)

_______________________________

Czym będziesz się zajmować?

 • monitorowaniem aktualnego stanu technicznego budynku i jego otoczenia oraz instalacji technicznych w budynku;
 • wykonywaniem prac konserwacyjnych i naprawczo-remontowych w obiekcie, w tym :
 • prac związanych z konserwacją i naprawą urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • drobnych prac elektrycznych,
 • podstawowych prac wykończeniowo-malarskich,
 • prac naprawczych, konserwacyjnych i modernizacyjnych wyposażenia meblowego i sprzę­to­wego obiektu,
 • pozostałych prac koniecznych do prawidłowego funkcjonowania obiektu;
 • wykonywaniem prac konserwacyjnych, naprawczo-remontowych i porządkowych na tere­nach zewnętrznych obiektu, w tym:
 • prac związanych z konserwacją i utrzymaniem tarasów zewnętrznych,
 • prac związanych z urządzaniem i utrzymaniem zieleni oraz terenów zielonych wokół obiektu,
 • bieżących prac porządkowych na terenach zewnętrznych,
 • przygotowaniem terenu do planowanych wydarzeń i prac inwestycyjnych;
 • bieżącą obsługą fontanny;
 • dozorowaniem prac firm zewnętrznych;
 • montażem/demontażem wystaw i instalacji czasowych organizo­wa­nych na terenie instytucji;
 • wykonywaniem innych prac przygotowawczych i demontażowych przy bieżących wyda­rze­niach organizowanych w Instytucji;
 • prowadzeniem dokumentacji z przebiegu eksploatacji oraz działania urządzeń i instalacji.

_______________________________


Czego oczekujemy od kandydata?

 1. wymagane:
 • doświadczenia na podobnym stanowisku w obiektach wielkopowierzchniowych;
 • zaangażowania orazchęci uczenia się i rozwoju;
 • doświadczenia w zakresie konserwacji obsługiwanych instalacji,
 • utrzymania dobrego stanu technicznego urządzeń i instalacji w obiekcie;
 • rzetelności, sumienności i dokładności w wykonywaniu obowiązków;mile widziane:
 • doświadczenie zawodowe w instytucji kultury;
 • uprawnienia SEP.

____________________________


Oferujemy: 

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w systemie równoważnym;
 • wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy oraz premie/nagrody uznaniowe, świadczenie urlopowe;
 • wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych;
 • możliwość korzystania z oferty instytucji na preferencyjnych warunkach;
 • dogodną lokalizację w samym sercu miasta;
 • możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz.

___

Jak się u nas pracuje?

Młyny Rothera tworzy zespół specjalistów, którego zadaniem jest stworzenie oferty instytucji. Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, przygotowujemy to miejsce dla nich i wspólnie z nimi. Miejsce, gdzie twórczo i aktywnie spędzają czas, odpoczywają. Miejsce wyznaczające kierunek nowoczesnego uczestnictwa w kulturze i zarządzania kulturą. Miejsce, które stanie się sercem Bydgoszczy.

___

Zasady rekrutacji:

Aplikację prosimy składać w formie elektronicznej do 20 kwietnia 2023 r. na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl w temacie prosimy napisać nazwę stanowiska: Specjalista ds. technicznych

___

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym:
 2. Obowiązkowo dodany do CV dopisek:
  Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
 3. Opcjonalnie dodany do CV dopisek:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Centrum Nauki  i Kultury Młyny Rothera, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

___

Inne informacje / uwagi:

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

___

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera

 

 Wymagane dokumenty

 • CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym

Obowiązkowo dodany do CV dopisek Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwa­rzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Opcjonalnie dodany do CV dopisek Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 mie­sięcy.

Dodatkowe dokumenty

 • List motywacyjny

____________________________


Inne informacje / uwagi : 

 • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
 • Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

____________________________


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera