Skip to main content

Młyny po raz kolejny zauważone i docenione!

Zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz odebrała na Zamku Królewskim w Warszawie nagrodę Modernizacja Roku w konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w.!

Gratulujemy inwestorowi – Miastu Bydgoszcz, wykonawcy – firmie Budimex oraz autorowi projektu – Łukaszowi Szleperowi z LS Projekt.

Jak czytamy w katalogu pokonkursowym:
Jury przyznała nagrodę główną w kategorii Obiekty Kultury za wysokiej jakości modernizację i rewitalizację jednego z najcenniejszych zabytków architektury przemysłowej województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rewitalizacja zabytków postindustrialnych
wymaga rzetelnej analizy konserwatorskiej, architektoniczno-konstrukcyjnej oraz dbałości o detal. Nagrodzona rewitalizacja jest
przykładem wielowymiarowego podejścia do modernizacji obiektów przemysłu i techniki. Z perspektywy urbanistycznej, zespół
budynków Młynów Rothera stanowi serce zabytkowej tkanki Wyspy Młyńskiej, a renowacja otwiera poprzemysłowe obiekty na
mieszkańców, tworząc wysokiej jakości przestrzeń publiczną. Pod względem architektonicznym, na szczególną uwagę zasługuje
odnowienie tkanki materiałowej i konstrukcyjnej, z jednoczesnym zachowaniem warstwy wizualnej obiektu i wyeksponowaniem
elementów industrialnych. Działania rewitalizacyjne, poza wysokim walorem architektonicznym, pełnią również rolę prospołeczną. Młyny Rothera mają możliwość zapewnienia przestrzeni edukacyjnej, historycznej, jak również otwarcia się na działalność
twórczą lokalnych artystów.

fot. B. Wierzchucki