Skip to main content

Kim był Rother?
Christian von Rother był wysoko postawionym pruskim urzędnikiem. Kierował m. in. stowarzyszeniem Pruski Handel Morski, które rozwijało nierentowne przedsiębiorstwa w dobrze prosperujące fabryki. Pracował też w pruskim Ministerstwie finansów i królewskim Banku Głównym.

Dlaczego Młyny zostały nazwane na cześć Rothera?
Spółka Pruski Handel Morski z Rotherem na czele zainicjowała budowę Młynów. Rother nie dożył jednak zakończenia inwestycji; zmarł w 1849 r., na 2 lata przed oddaniem Młynów do użytku. Postanowiono uhonorować jego wkład w rozwój Młynów, nadając im jego imię.

Kto zarządza teraz Młynami Rothera?
W 2019 roku Miasto Bydgoszcz powołało nową instytucję kultury: Park Kultury w Bydgoszczy. Jej zadaniem jest opiekowanie się zabytkowym budynkiem i stworzenie oferty programowej. Oprócz prac nad zagospodarowaniem Młynów, zajmujemy się też udostępnianiem wnętrz na inicjatywy kulturalne partnerom zewnętrznym.

Jaka jest teraz nazwa tego miejsca?
Zwyczajowo obiekt nazywany jest Młyny Rothera, choć w budynku mieścił się jeden młyn i dwa spichrze. Prawdopodobnie młyn zamienił się w potocznym języku w młyny w związku z tym, że dawniej młynami mieszkańcy nazywali cały obszar Wyspy Młyńskiej. Instytucja kultury, która mieści się w Młynach, nazywa się Park Kultury w Bydgoszczy.

Skąd pomysł na zmiany?
Instytucja potrzebuje ustanowienia docelowej nazwy w związku z planowanym na wrzesień otwarciem. Przed nami m. in. zaprojektowanie identyfikacji wizualnej, nowej strony internetowej, oznaczeń w przestrzeni miasta itp.
Po zasięgnięciu opinii ekspertów, m. in. Polskiego Towarzystwa Onomastycznego, postanowiliśmy zaproponować dwuczłonową nazwę: Młyny + myśl przewodnia.

Dlaczego nie chcecie nazwać instytucji Młyny Rothera?
Po pierwsze – Rother był ekspertem w dziedzinie, która nie ma już nic wspólnego z współczesnym funkcjonowaniem Młynów.
Po drugie – Rother był pruskim urzędnikiem w czasach, kiedy Bydgoszcz była pod zaborem. Przy całym szacunku dla wkładu Prus w rozwój naszego miasta, nie uważamy za zasadne nadawania naszej instytucji patrona wywodzącego się z obozu władzy, który odebrał Polsce niepodległość.
Po trzecie – nazwisko Rother (czytamy: Roter) sprawia wiele trudności w wymowie osobom spoza Bydgoszczy, które pierwszy raz mają styczność z naszą instytucją. Często jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy nasz rozmówca popada w zakłopotanie, nie wiedząc, jak prawidłowo wypowiedzieć nazwę obiektu. Jest ona też niejednokrotnie przekręcana (Ruter, Rother, Rojter, Rodżer, Rotger itp.), co może powodować problemy w komunikacji. Jesteśmy przekonani, że nazwa instytucji nie powinna nastręczać tego typu trudności.

Jaką nazwę proponujecie?
Zaproponowaliśmy 4 myśli przewodnie spójne z naszą misją. Są to:

Centrum Wspólnego Czasu Młyny
Centrum Kreatywności Młyny
Młyny – Przestrzeń Inicjatyw
Młyny – Społeczna Przestrzeń Miasta

W głosowaniu, które przeprowadziliśmy w dniach 8-20 marca wypowiedziało się 1156 osób. Wyniki są następujące:
Centrum Wspólnego Czasu Młyny: 452 głosy
Centrum Kreatywności Młyny: 370 głosów
Młyny – Przestrzeń Inicjatyw: 172 głosy
Młyny – Społeczna Przestrzeń Miasta: 162 głosy

W codziennym języku mówimy o sobie po prostu Młyny i to się nie zmieni. Zapraszamy do Młynów, organizujemy wydarzenie w Młynach, sprawdź, co w weekend będzie działo się w Młynach. Dla naszych stałych odbiorców zmiana nie będzie więc rewolucją, tylko ewolucją.

Jak podobną kwestię rozwiązały inne instytucje mające siedzibę w historycznych budynkach?
Poniżej kilka przykładów:
Zamek Cesarski – Centrum Kultury ZAMEK 
Ratusz Staromiejski w Gdańsku – Nadbałtyckie Centrum Kultury
Kopalnia Węgla Kamiennego „Katowice” – Muzeum Śląskie
Biała Fabryka Geyera w ŁodziCentralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Huta KościuszkoMuzeum Hutnictwa w Chorzowie
Młyn Richtera – Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy