Skip to main content

Nowe Miejsce 

Nowe Miejsce to przestrzeń otwarta na międzypokoleniowe i międzykulturowe działania twórcze, rozmowy i opowieści. To tutaj będą się rozwijać inicjatywy wspierające  budowanie zaangażowania obywatelskiego i integrację lokalnych społeczności: przy kawie i poprzez sztukę, przy grach planszowych, muzyce, kuchni… Będą się tu spotykać mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy, ale również osoby, kolektywy i organizacje, które działają na rzecz szeroko pojętej tolerancji, równouprawnienia i praw mniejszości. W Nowym Miejscu zawiązywać się będą nowe współprace oraz rozwiną się nowe inicjatywy. Właśnie tutaj  spotykać się będą nowi ludzie, kultury i języki.

Nowe Miejsce jest przestrzenią, która powstała dzięki współpracy Młynów Rothera i IKEA Bydgoszcz. Przy wsparciu Miasta Bydgoszczy zespół Młynów Rothera wraz z zespołem IKEA Bydgoszcz stworzyły nie tylko nowe miejsce w Bydgoszczy, ale przede wszystkim dla Bydgoszczy.

Nowe Miejsce zlokalizowane jest na parterze w Spichrzu Zbożowym Młynów Rothera (wejście z tarasu od strony Wyspy Młyńskiej). Początkowo przestrzeń spotkań będzie otwarta podczas wydarzeń, których harmonogram dostępny jest w kalendarzu Młynów. W przyszłości planujemy uruchomić w tym lokalu kawiarnię, trwają już prace nad tym projektem! W Nowym Miejscu znajdują się: sala warsztatowo-szkoleniowa, kącik dziecięcy, część kawiarniana i pracownia kulinarna. Przestrzeń dostępna jest także na wynajem.

Harmonogram wydarzeń w marcu:

03/03/2023 | 18.00-20.00
Klub Kobiet Fundacji Emic #4

04/03/2023 |14.00-15.00
Międzynarodowy Klub Rozmowy #3

07/03/2023 | 16.10-17.50
Joga z Fundacją Emic #6

08/03/2023 | 17.30-19.00
Młyński Rozmownik / МЛИНОВИЙ РОЗМОВНИК / MILL TALKS #6

10/03/2023 | 16.10-17.50
Joga z Fundacją Emic #7

10/03/2023 |18.00-20.00
Klub Kobiet Fundacji Emic #5

14/03/2023 | 16.10-17.50
Joga z Fundacją Emic #8

17/03/2023 | 16.10-17.50
Joga z Fundacją Emic #9

17/03/2023 | 18.00-20.00
Klub Kobiet Fundacji Emic #6

18/03/2023 | 12.00-14.00
Kompot – Kulturalne Opowieści Miejskich Praktyk oraz Tradycji #5

18/03/2023 | 12:00-16:00
Gry planszowe ze Stowarzyszeniem ROZKWIT

19/03/2023 | 11.00-14.30
Wiosna w kieszeni – warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci / Весна в кишеніn – польсько-українські майстер-класи лялькової анімації для дітей

21/03/2023 |16.10-17.50
Joga z Fundacją Emic #10

22/03/2023 | 17.30-19.00
Młyński Rozmownik / МЛИНОВИЙ РОЗМОВНИК / MILL TALKS #7

23/03/2023 | 19.00-21.00
Nawet rzeki szepczą – muzyczna premiera słuchowiska

24/03/2023 | 16.10-17.50
Joga z Fundacją Emic #11

24/03/2023 | 18.00-20.00
Klub Kobiet Fundacji Emic #7

25/03/2023 | 15.00-18.30
Bydgoszcz w kieszeni – warsztaty animacji poklatkowej dla dorosłych / Бидгощ у вашій кишені – польсько-українські майстер-класи лялькової анімації

26/03/2023 | 12:30-14:00
Bajkowo w Nowym Miejscu

28/03/2023 | 16.10-17.50
Joga z Fundacją Emic #12

30/03.2023 | 18.00-19.30
Jak żyje się w Polsce z niewidoczną chorobą? – bydgoskie obchody dnia Zero dla Dyskryminacji

31/03/2023 | 16.10-17.50
Joga z Fundacją Emic #13

31/03/2023 | 18.00-20.00
Klub Kobiet Fundacji Emic #8

Ми створюємо простір, відкритий для міжгенераційної та міжкультурної творчої діяльності, розмов та історій. Саме тут будуть розвиватися ініціативи, які підтримують громадянську активність та інтеграцію місцевих спільнот: з чашечкою кави та через мистецтво, з настільними іграми, музикою, кухнею… Тут зустрічатимуться жителі Бидгощi, а також люди, колективи та організації, які працюють задля толерантності, рівності та прав меншин. У Новому Місці будуть налагоджени співпраці та виникнуть нові ініціативи. Тут зустрінуться нові люди, культури та мови.

Нове Місце – це простір, створений завдяки співпраці Млинів Ротера та IKEA Bydgoszcz. За підтримки міста Бидгощ команда Млинів Ротера разом із командою IKEA Bydgoszcz створили не тільки нове місце в Бидгощі, але перш за все, для Бидгощi.

We create a space open to intergenerational and intercultural creative activities, conversations and stories. It is here where the initiatives supporting civic engagement and integration of local communities will develop: over a cup of coffee and through art, with board games, music, cuisine… It is a meeting spot: not only for the inhabitants of Bydgoszcz, but also for people, collectives and organizations that work for broadly understood tolerance, equality and minority rights. In the New Place we hope to see how the new cooperations are being established and how new initiatives develop. This is where new people, cultures and languages will meet.

The New Place is a space that was created thanks to the cooperation between the Rother’s Mills and IKEA Bydgoszcz. With the support of the City of Bydgoszcz, the team of Rother’s Mills together with the team of IKEA Bydgoszcz have created not only a new place in Bydgoszcz, but, above all, for Bydgoszcz.

Fot. Artur Hilbrecht