Nowe Miejsce

Nowe Miejsce to przestrzeń otwarta na międzypokoleniowe i międzykulturowe działania twórcze, rozmowy i opowieści. To tutaj rozwijają się inicjatywy wspierające budowanie zaangażowania obywatelskiego i integrację lokalnych społeczności: przy kawie i poprzez sztukę, przy grach planszowych, muzyce, kuchni… Spotykają się tu mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy, ale również osoby, kolektywy i organizacje, które działają na rzecz szeroko pojętej tolerancji, równouprawnienia i praw mniejszości. W Nowym Miejscu zawiązują się nowe współprace oraz rozwijają się nowe inicjatywy. Właśnie tutaj spotykają się nowi ludzie, kultury i języki. Można tu napić się kawy i wziąć udział w warsztatach, dyskusjach, obejrzeć wystawę lub zorganizować wydarzenie wspólnie z nami.

 

Nowe Miejsce jest przestrzenią, która powstała dzięki współpracy Młynów Rothera i IKEA Bydgoszcz. Przy wsparciu Miasta Bydgoszczy zespół Młynów Rothera wraz z zespołem IKEA Bydgoszcz stworzyły nie tylko nowe miejsce w Bydgoszczy, ale przede wszystkim dla Bydgoszczy.

Nowe Miejsce zlokalizowane jest na parterze w Spichrzu Zbożowym Młynów Rothera (wejście z tarasu od strony Wyspy Młyńskiej). Przestrzeń spotkań otwarta jest podczas wydarzeń, których harmonogram dostępny jest w kalendarzu Młynów. W Nowym Miejscu znajdują się: sala warsztatowo-szkoleniowa, kącik dziecięcy, pracownia kulinarna i Kawiarnia Nowe Miejsce. Przestrzeń dostępna jest także na wynajem.

Zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem wydarzeń odbywających się w Nowym Miejscu. Kalendarz znajdziecie TUTAJ!

Masz pytania? Napisz do nas tutaj – nowemiejsce@mlynyrothera.pl

Kawiarnia

Kawiarnia jest dopełnieniem i przedłużeniem Nowego Miejsca z jego międzykulturowym i międzypokoleniowym programem. W samym centrum Bydgoszczy można wybrać się w niezwykłe podróże pełne smaków – do szczęśliwych chwil dzieciństwa, do wspomnień związanych z rodzinnym domem czy do państw na drugim końcu świata. Rozgość się w naszej kawiarni! Odpocznij i dobrze spędź czas w gronie inspirujących ludzi. 

Kawiarnia Nowe Miejsce otwarta jest od wtorku do niedzieli, w godzinach 12-20.

Regulamin korzystania z Nowego Miejsca

Regulamin współpracy i udostępniania powierzchni w Nowym Miejscu

Masz pomysł na organizację wydarzenia w Nowym Miejscu? Chcesz wynająć przestrzeń? Zapraszamy do współpracy! Zapoznaj się z regulaminem i wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

Współpracują z nami

унизу українська / беларуская ніжэй / English belowМи створюємо простір, відкритий для міжгенераційної та міжкультурної творчої діяльності, розмов та історій. Саме тут будуть розвиватися ініціативи, які підтримують громадянську активність та інтеграцію місцевих спільнот: з чашечкою кави та через мистецтво, з настільними іграми, музикою, кухнею… Тут зустрічатимуться жителі Бидгощi, а також люди, колективи та організації, які працюють задля толерантності, рівності та прав меншин. У Новому Місці будуть налагодженi співпраці та виникнуть нові ініціативи. Тут зустрінуться нові люди, культури та мови.

Нове Місце – це простір, створений завдяки співпраці Млинів Ротера та IKEA Bydgoszcz. За підтримки міста Бидгощ команда Млинів Ротера разом із командою IKEA Bydgoszcz створили не тільки нове місце в Бидгощі, але перш за все, для Бидгощi.

КАВ’ЯРНЯ
Відкриття: 18 квітня 2023 року

Кафе доповнює та розширює Нове Мейце своєю міжкультурною програмою та програмою спілкування поколінь. У самому центрі Бидгоща ви можете вирушити в надзвичайні подорожі, наповнені смаками – до щасливих моментів дитинства, до спогадів, пов’язаних із родинним домом чи до країн на іншому кінці світу. Почувайтеся затишно в нашому кафе! Відпочиньте та добре проведіть час із надихаючими людьми.

КАФЕ НА НОВОМУ МІСЦІ ПРАЦЮЄ З ВІВТОРКА ДО НЕДІЛІ З 12-20 ГОДИНИ.

Запитайте про меню українською!

Правила простору «Нове місце»

Регламент про співпрацю та надання доступу до простору в Новому Місці

Маєш ідеї на організацію заходів в Новому Місці? Хочеш винайняти приміщення? Запрошуємо до співпраці! Ознайомся з регламентом і заповни формуляж анкети online.Новае месца — гэта прастора, адкрытая для творчага ўзаемадзеяння і камунікацыі паміж пакаленнямі і культурамі. Тут развіваюцца ініцыятывы, якія падтрымліваюць грамадзянскую актыўнасць і інтэграцыю мясцовых супольнасцяў: за кубкам кавы і праз мастацтва, за настольнымі гульнямі, музыкай, кухняй… Тут сустракаюцца жыхары Быдгашча, а таксама людзі, калектывы і арганізацыі, якія адстойваюць талерантнасць, роўнасць і правы меншасцяў у самым шырокім сэнсе. У Новым месцы наладжваецца новае супрацоўніцтва і развіваюцца новыя ініцыятывы. Тут сустракаюцца новыя людзі, культуры і мовы. Тут можна выпіць кавы і прыняць удзел у майстар-класах, дыскусіях, наведаць выстаўку або арганізаваць мерапрыемства разам з намі. 

Новае месца – гэта прастора, створаная дзякуючы супрацоўніцтву кампаній «Млыны Ратэра» і «IKEA Быдгашч». Пры падтрымцы горада Быдгашч каманда «Млыноў Ратэра» разам з камандай «IKEA Быдгашч» стварылі не толькі новае месца ў Быдгашчы, але перш за ўсё для Быдгашча. 

Новае месца знаходзіцца на першым паверсе Збожжасховішча Млыноў Ратэра (уваход з тэрасы з боку Млынавага вострава). Прастора для сустрэч адкрыта падчас мерапрыемстваў, расклад якіх даступны ў календары Млыноў. У Новым месцы ёсць памяшканне для правядзення майстар-класаў і навучання, дзіцячы куток, кулінарная майстэрня і кавярня «Новае месца». Прастору таксама можна арандаваць. 

Ёсць пытанні? Напішыце нам сюды – nowemiejsce@mlynyrothera.pl 

КАВЯРНЯ 

Кавярня з’яўляецца дадаткам і працягам Новага месца з яго праграмай узаемадзеяння культур і пакаленняў. У самым цэнтры Быдгашча можна адправіцца ў незвычайнае падарожжа, поўнае адчуванняў – у шчаслівыя моманты дзяцінства, ва ўспаміны пра родны дом або ў краіны на іншым канцы свету. Адчувайце сябе ўтульна ў нашай кавярні! Адпачніце і добра правядзіце час у кампаніі натхняльных людзей. 

КАВЯРНЯ «НОВАЕ МЕСЦА» АДКРЫТА З АЎТОРКА ПА НЯДЗЕЛЮ, З 12 ДА 20.

Пытайцеся пра меню па-беларуску!

ПРАВІЛЫ НАВЕДВАННЯ ПРАСТОРЫ «НОВАЕ МЕСЦА»

ПРАВІЛЫ СУПРАЦОЎНІЦТВА І ПРАДАСТАЎЛЕННЯ ПРАСТОРЫ Ў «НОВЫМ МЕСЦЫ»

У ВАС ЁСЦЬ ІДЭЯ ДЛЯ АРГАНІЗАЦЫІ МЕРАПРЫЕМСТВА Ў «НОВЫМ МЕСЦЫ»? ЖАДАЕЦЕ АРАНДАВАЦЬ ПАМЯШКАННЕ? ЗАПРАШАЕМ ДА СУПРАЦОЎНІЦТВА! АЗНАЁМЦЕСЯ З ПРАВІЛАМІ І ЗАПОЎНІЦЕ ФОРМУ ЗАЯЎКІ НА САЙЦЕ.


We create a space open to intergenerational and intercultural creative activities, conversations and stories. It is here where the initiatives supporting civic engagement and integration of local communities will develop: over a cup of coffee and through art, with board games, music, cuisine… It is a meeting spot: not only for the inhabitants of Bydgoszcz, but also for people, collectives and organizations that work for broadly understood tolerance, equality and minority rights. In the New Place we hope to see how the new cooperations are being established and how new initiatives develop. This is where new people, cultures and languages will meet.

The New Place is a space that was created thanks to the cooperation between the Rother’s Mills and IKEA Bydgoszcz. With the support of the City of Bydgoszcz, the team of Rother’s Mills together with the team of IKEA Bydgoszcz have created not only a new place in Bydgoszcz, but, above all, for Bydgoszcz.

COFFEEHOUSE
Opening: April 18, 2023

The café complements and extends Nowe Miejsce with its intercultural and intergenerational program. In the very center of Bydgoszcz, you can go on extraordinary journeys full of flavors – to the happy moments of childhood, to memories related to the family home or to countries on the other side of the world. Make yourself comfortable in our cafe! Relax and have a good time with inspiring people.

THE CAFÉ IN THE NEW PLACE IS OPEN FROM TUESDAY TO SUNDAY, FROM 12-8 PM.

Ask for an English menu!

Regulations of the New Place

Terms and conditions of cooperation and provision of space in "Nowe Miejsce" (New Place)

Would you like to organise your event in New Place? Are you looking for space? You found the right place! Let’s work! Chceck our regulations and fulfill online form.


Fot. A. Hilbrecht

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.