Skip to main content

Poszukiwane osoby, których wizerunek widnieje na poniższych fotografiach

Park Kultury w Bydgoszczy to nowa instytucja kultury, powołana w 2019 r. przez Miasto Bydgoszcz. Siedzibą Parku są przepiękne, zabytkowe Młyny Rothera, które niedawno odzyskały swój pierwotny blask. Park Kultury prowadzi obecnie zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu i wyposażeniu wnętrz Młynów.

Na parterze oraz pierwszym piętrze Spichlerza Zbożowego znajdować się będzie ekspozycja stała poświęcona historii miasta, ze szczególnym uwzględnieniem roli rzeki Brdy. Wystawa odpowiada na pytanie, jak rzeka warunkowała tożsamość miasta i jej mieszkańców kiedyś, a jak warunkuje ją dziś. Intencją autorów jest wskazanie na jej miastotwórczą i wspólnototwórczą funkcję. W rezultacie powstanie interaktywno-narracyjna opowieść o związkach Bydgoszczy z Brdą i pozostałymi drogami wodnymi od XIX wieku, czasu powstania Młynów Rothera i dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, do dziś.

Na wystawie stałej pokazanych zostanie wiele materiałów fotograficznych, dokumentów archiwalnych, a także materiałów audio/wideo. Po wielu miesiącach prac badawczych i licznych kwerendach archiwalnych zespół merytoryczny ds. wystawy stałej w Spichlerzu Zbożowym dokonał wstępnej selekcji materiału, który zostanie zaprezentowany na ekspozycji.

Na wielu fotografiach pojawiają się osoby, które są nam niestety nieznane, a ich identyfikacja jest niemożliwa. Wynika to z faktu, iż zdjęcia, szczególnie starsze, nie są dokładnie opisane. Materiały fotograficzne przeznaczone na wystawę pochodzą z różnych źródeł: zarówno instytucji publicznych, archiwów, jak i kolekcji prywatnych.

Park Kultury zwraca się z ogromną prośbą do każdego, kto rozpoznaje siebie lub osobę widniejącą na poniższych materiałach, o kontakt z instytucją

telefonicznie pod nr. telefonu: Patrycja Jankowska 887 467 011,
za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem patrycja.jankowska@mlynyrothera.pl
lub osobiście pod adresem: Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz

celem dopełnienia formalności polegających na udzieleniu zgody na korzystanie z Pana/Pani wizerunku. Jednocześnie informujemy, że służymy wszelkimi dodatkowymi informacjami na temat wystawy i prezentowanych materiałów. Z góry dziękujemy za Państwa pomoc i wsparcie przy realizacji tego niezwykle ważnego projektu.