Czym będziesz się zajmował/zajmowała:

 • bieżąca obsługa obiektu, nadzór i kontrola instalacji technicznych wraz z automatyką (elektryczne, hydrauliczne, oświetleniowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne, p-poż,), sygnalizowanie o problemach technicznych
 • bieżące naprawy „złota rączka”
 • utrzymywanie porządku w obrębie podległych instalacji, urządzeń i pomieszczeń,
 • utrzymanie porządku i prace porządkowe na zewnątrz budynku
 • prowadzenie dokumentacji z przebiegu eksploatacji, bieżące protokołowanie działania urządzeń, instalacji

_______________________________


Czego oczekujemy:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku w obiektach wielkopowierzchniowych
 • zaangażowanie, dyscyplinę, chęć uczenia się i rozwoju
 • doświadczenie w zakresie konserwacji obsługiwanych instalacji
 • utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń, instalacji w obiekcie
 • rzetelności i dokładności
 • uprawnienia SEP-mile widziane,

____________________________


Oferujemy: 

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w miejskiej instytucji,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji,
 • wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji i rozwoju kompetencji zawodowych.

 ___________________________

 

Jak będzie przebiegała rekrutacja

Na podstawie analizy przesłanych CV zaprosimy wybrane osoby do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

CV/życiorysu, zawierającego:

 1. informacje na temat posiadanych kwalifikacji, przebiegu kariery zawodowej
 2. oświadczenie o następującej treści (wymagane):
  „Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści ogłoszenia o pracę”.
 3. oświadczenie o następującej treści (wymagane):
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby rekrutacji.”

Opcjonalnie można również zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych  rekrutacji o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby tej i przyszłych rekrutacji przez okres najbliższych 12 miesięcy”.

_______________________________

Ofertę prześlij na adres e-mail: rekrutacja@mlynyrothera.pl
w temacie wpisując: „Pracownik gospodarczy-konserwator obiektu”

Jeżeli przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną nie jest możliwe, dokumenty możesz wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na poniższy adres:
Starówka Office, Park Kultury w Bydgoszczy ul. Długa 16, Bydgoszcz.

_______________________________

Rekrutacja trwa do 23 kwietnia 2021 r.

_______________________________

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Park Kultury w Bydgoszczy informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Kultury w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (85-112), ul. Mennica 10, e-mail: sekretariat@mlynyrothera.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Parku Kultury w Bydgoszczy; e-mail: iod@mlynyrothera.pl, tel. 887 467 014.
 3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia aktualnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast pozostałe dane osobowe, na podstawie zgody. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, w kolejnych procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem, że wyrazi Pan/Pani na to zgodę. Pana/Pani zgoda w tym zakresie może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentacji rekrutacyjnej zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, szczególnej kategorii) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie. Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
 5. Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Pana/Panią zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane przez 12 miesięcy.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
– sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.