Skip to main content

Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera to nowa instytucja kultury, która powstała, aby “wypełnić życiem” odrestaurowany XIX-wieczny kompleks Młynów Rothera. Stopniowo rozwijamy naszą działalność i zachęcamy do tego, żeby spędzać z nami czas twórczo i aktywnie – na warsztatach, wydarzeniach i wystawach. Część naszej przestrzeni jest też przeznaczona do udostępnienia w ramach współpracy, np. do organizacji wystaw czasowych czy spotkań popularnonaukowych. Jednocześnie intensywnie przygotowujemy kolejne atrakcje – pracujemy nad wystawami stałymi, ofertą wydarzeń, aranżacją przestrzeni. Nasze działania programowe obejmują zarówno kulturę, jak i dziedzictwo oraz naukę.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:  Specjalista/tka ds. kadr i płac

___

Czym będziesz się zajmować: 

 1. Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych;
 2. Przygotowywanie kart ewidencji czasu pracy;
 3. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalenty za urlop);
 4. Prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej/ zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodziny;
 5. Sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń;
 6. Przygotowanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło;
 7. Kontakt i współpraca z ZUS,US, GUS oraz PFRON;
 8. Redagowanie oraz zamieszczanie ogłoszeń o pracę, analiza dokumentów rekrutacyjnych;
 9. Prowadzenie i odpowiednie archiwizowanie dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. Rozliczanie delegacji pracowniczych;
 11. Nadzór nad lekarskimi badaniami pracowników;
 12. Organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP;
 13. Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów;
 14. Sporządzanie i bieżąca aktualizacja wewnętrznych regulaminów związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników Młynów Rothera.

___

Czego oczekujemy od kandydata?

a. wymagane:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w samodzielnym naliczaniu płac i administracji kadrowej;
 3. Komunikatywność, dokładność w wykonywaniu zadań i wielozadaniowość, samodzielność, dyspozycyjność;
 4. Umiejętność pracy w zespole;
 5. Znajomość programu Sage Symfonia;
 6. Bardzo dobra obsługa komputera i obsługi pakietu MS Office;
 7. Dobra organizacja pracy.

b. mile widziane:

 1. Doświadczenie zawodowe w instytucji kultury;
 2. Umiejętność księgowania wynagrodzeń i należności pracowniczych.

___

Co możemy zaoferować?

 1. Możliwość zdobycia cennego doświadczenia  w nowatorskich projektach w branży kulturalnej;
 2. Realny wpływ na kształtowanie procesów finansowych instytucji;
 3. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat;
 4. Wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy  oraz premie/ nagrody uznaniowe, świadczenie urlopowe;
 5. Możliwość korzystania z oferty instytucji na preferencyjnych warunkach;
 6. Dogodną lokalizację w samym sercu miasta.

___

Jak się u nas pracuje?

Młyny Rothera tworzy zespół specjalistów, którego zadaniem jest stworzenie oferty instytucji. Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, przygotowujemy to miejsce dla nich i wspólnie z nimi. Miejsce, gdzie twórczo i aktywnie spędzają czas, odpoczywają. Miejsce wyznaczające kierunek nowoczesnego uczestnictwa w kulturze i zarządzania kulturą. Miejsce, które stanie się sercem Bydgoszczy.

___

Zasady rekrutacji:

Aplikację prosimy składać w formie elektronicznej do 28 lutego 2023 r. na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl w temacie prosimy napisać nazwę stanowiska: Specjalista/tka ds. kadr i płac.

___

Wymagane dokumenty:

 1. CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym:
 2. Obowiązkowo dodany do CV dopisek:
  Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
 3. Opcjonalnie dodany do CV dopisek:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Centrum Nauki  i Kultury Młyny Rothera, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

___

Inne informacje / uwagi:

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

___

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera