Skip to main content

Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera to nowa instytucja kultury, która powstała, aby “wypełnić życiem” odrestaurowany XIX-wieczny kompleks Młynów Rothera. Stopniowo rozwijamy naszą działalność i zachęcamy do tego, żeby spędzać z nami czas twórczo i aktywnie – na warsztatach, wydarzeniach i wystawach. Jednocześnie intensywnie przygotowujemy kolejne atrakcje – pracujemy nad wystawami stałymi, ofertą wydarzeń, aranżacją przestrzeni. Nasze działania programowe obejmują zarówno kulturę, jak i dziedzictwo oraz naukę.

Obecnie do naszego Zespołu poszukujemy specjalisty na stanowisko: Główna/y księgowa/y


Czym będziesz się zajmować?

 1. Prowadzeniem rachunkowości instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Opracowywaniem projektu planów finansowych instytucji;
 3. Tworzeniem wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości i polityki kadrowej;
 4. Dokonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi;
 5. Pełnym nadzorem nad rzetelnością, zgodnością z prawem i celowością realizacji planu finansowego instytucji;
 6. Weryfikacją od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez instytucję;
 7. Kontrolą i wstępną akceptacją kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 8. Nadzorowaniem obiegu dokumentów księgowych w instytucji;
 9. Opracowywaniem wymaganych przepisami sprawozdań, bilansów i innych zestawień poddanych obowiązkowemu badaniu;
 10. Monitorowaniem naliczeń i wypłat wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności;
 11. Czuwaniem nad zachowaniem płynności finansowej instytucji;
 12. Nadzorowaniem terminowego naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON, PPK i innych;
 13. Prowadzeniem sprawozdawczości i rozliczeniem z GUS,US i ZUS;
 14. Prowadzeniem ewidencji składników majątkowych;
 15. Monitorowaniem prowadzenia spraw dotyczących nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy oraz prowadzeniem spraw dotyczących umów cywilnoprawnych;
 16. Kierowaniem i organizowaniem pracy Zespołu finansowo-księgowego.


Czego oczekujemy od kandydata?

 1. Spełnienie warunków określonych w art. 54 ustawy o finansach publicznych;
 2. Minimum 3letnie doświadczenie w pracy na takim samym stanowisku (mile widziane w instytucji finansów publicznych, w tym instytucji kultury);
 3. Wykształcenie wyższe kierunkowe;
 4. Znajomość ustawy o rachunkowości, prawa pracy i przepisów o ubezpieczeniach i podatkach;
 5. Bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległego Zespołu;
 6. Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku;
 7. Dokładność w realizacji powierzonych zadań;
 8. Umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących oraz pod presją czasu;
 9. Znajomość systemu Sage Symfonia oraz programu Płatnik;
 10. Komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność i terminowość.


Co możemy zaoferować?

 1. Możliwość zdobycia cennego doświadczenia  w nowatorskich projektach w branży kulturalnej;
 2. Realny wpływ na kształtowanie procesów finansowych instytucji;
 3. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat;
 4. Wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy + dodatek funkcyjny oraz premie/ nagrody uznaniowe, świadczenie urlopowe;
 5. Możliwość korzystania z oferty instytucji na preferencyjnych warunkach;
 6. Dogodną lokalizację w samym sercu miasta.


Jak się u nas pracuje?

Młyny Rothera tworzy zespół specjalistów, którego zadaniem jest stworzenie oferty instytucji. Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, przygotowujemy to miejsce dla nich i wspólnie z nimi. Miejsce, gdzie twórczo i aktywnie spędzają czas, odpoczywają. Miejsce wyznaczające kierunek nowoczesnego uczestnictwa w kulturze i zarządzania kulturą. Miejsce, które stanie się sercem Bydgoszczy.


Zasady rekrutacji:

Aplikacje prosimy składać w formie elektronicznej do 28 lutego 2022 r. na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl,w temacie prosimy napisać nazwę stanowiska: Główna/y księgowa/y.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.
 • Obowiązkowo dodany do CV dopisek: Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie dodany do CV dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Centrum Nauki  i Kultury Młyny Rothera, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

Inne informacje / uwagi:

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera znajduje się na stronie: www.mlynyrothera.pl