Skip to main content

Kierownik działu techniczno-administracyjnego

Nazwa instytucji: Park Kultury w Bydgoszczy
Nazwa stanowiska: Kierownik działu techniczno-administracyjnego
Miejsce pracy: Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na okres próbny, pełen etat
Wynagrodzenie:  zasadnicze uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, świadczenie urlopowe
Planowany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie
Ostateczny termin składania aplikacji: 10.01.2022 r.

 

Główne obowiązki:

 1. Zarządzanie kilkuosobowym zespołem działu techniczno- administracyjnego,
 2. Kontrola i koordynacja działań z zakresu technicznej obsługi obiektu,
 3. Utrzymanie w sprawności technicznej budynku i wyposażenia,
 4. Nadzór nad dokumentacją i działaniami związanymi z ochroną p.poż i bhp,
 5. Określanie bieżących potrzeb utrzymania eksploatacyjnego obiektu – remonty, naprawy, konserwacje,
 6. Dozór nad obsługą, serwisowaniem oraz dokumentacją urządzeń i systemów dostępnych w obiekcie,
 7. Kontrola nad zawieranymi umowami działu techniczno- administracyjnego z instytucjami zewnętrznymi,
 8. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Biurem Promocji Miasta, WGK, Mwik, Kpec, ZDMiKP, Wody Polskie, Pro Natura oraz innymi pozostałymi organizacjami zewnętrznymi w oparciu o prawidłowe funkcjonowanie obiektu,
 9. Kontrola i zarządzanie obsługą systemu BMS,
 10. Przyjmowanie i załatwienie spraw interwencyjnych oraz zgłoszeń awaryjnych związanych z eksploatacją budynku i terenu przyległego,
 11. Nadzór nad obsługą obiektu w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji, SAP, CCTV, SKD, SSWiN, DSO, instalacji sanitarnych i innych w obiekcie,
 12. Udział w czynnościach przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjno- remontowych
 13. Opracowywanie rocznych planów utrzymania obiektu, planów inwestycyjnych oraz tworzenie sprawozdań,
 14. Kontrola nad prawidłowym prowadzeniem spraw w zakresie podatków i opłat od nieruchomości,
 15. Zarządzanie budżetem działu techniczno- administracyjnego,
 16. Inne zlecone przez przełożonego polecenia w zakresie technicznej obsługi budynku.

 

Nasze oczekiwania:

a. wymagane:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne,
 2. Min. 5- letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 3. Doświadczenie w organizacji pracy pracowników technicznych,
 4. Doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych zgodnie z określonymi procedurami,
 5. Samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 6. Dobra organizacja czasu i pracy.

b. mile widziane:

 1. Doświadczenie w pracy w Instytucji Kultury,
 2. Doświadczenie w technicznym utrzymaniu budynku, obsłudze instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, systemów BMS.

 

Forma nadsyłania zgłoszeń
Mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Kierownik działu techniczno- administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym

Obowiązkowo dodany do CV dopisekZapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Opcjonalnie dodany do CV dopisekWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

Dodatkowe dokumenty:

List motywacyjny

 

Inne informacje / uwagi:

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy znajduje się na stronie:  Klauzula Informacyjna dla kandydatów do Pracy (bip.gov.pl).