Skip to main content

Nazwa instytucji: Park Kultury w Bydgoszczy
Nazwa stanowiska: Specjalista / Specjalistka ds. księgowości / Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę  na pełen etat,
Wynagrodzenie: zasadnicze, dodatek stażowy, świadczenie urlopowe,
System pracy: podstawowy
Planowany termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2022 r.
Ostateczny termin składania aplikacji: 07.08.2022 r.

Główne obowiązki:

 • Ewidencja księgowa (bilansowa i pozabilansowa) zdarzeń gospodarczych dotyczących funkcjonowania instytucji (program Symfonia);
 • Kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych oraz umów;
 • Prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami i przepisami instytucji
 • Prowadzenie sprawozdań finansowych i budżetowych instytucji oraz ich analiza;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych do UM,GUS;
 • Rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych;
 • Przygotowywanie planów finansowych;
 • Sporządzanie zestawień i analiz z działu;
 • Wykonywanie innych poleceń nieobjętych powyższym zakresem, a zleconych przez przełożonego.

Nasze oczekiwania:

a. wymagane:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Komunikatywność, dokładność i wielozadaniowość
 • Umiejętność pracy z ludźmi
 • Co najmniej pięcioletnie doświadczenie w księgowości
 • Pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • Znajomość programu Sage Symfonia
 • Bardzo dobrej obsługi komputera i obsługi pakietu MS Office
 • Dobrej organizacji pracy

b. mile widziane:

 • Doświadczenie zawodowe w instytucji kultury

Zasady rekrutacji:

a. Forma nadsyłania zgłoszeń: mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Specjalista ds. księgowości/ Zastępca głównego księgowego

b. Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym
 • Obowiązkowo dodany do CV dopisek: Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

c. Dodatkowe dokumenty:

 • List motywacyjny
 • Opcjonalnie dodany do CV dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Inne informacje / uwagi:

 • O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
 • Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 • Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 • Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy znajduje się na stronie:  Klauzula Informacyjna dla kandydatów do Pracy (bip.gov.pl).