Skip to main content

Nazwa instytucji: Park Kultury w Bydgoszczy
Nazwa stanowiska: Specjalista/tka ds. obsługi
Miejsce pracy: Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę, cały etat lub część etatu
Wynagrodzenie:  zasadnicze, dodatek stażowy, świadczenie urlopowe
System pracy: równoważny
Planowany termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2022 r.
Ostateczny termin składania aplikacji: 24.07.2022 r.

 

Główne obowiązki:

 1. Udzielanie informacji gościom instytucji w zakresie oferty instytucji, w szczególności jej programu oraz organizowanych wydarzeń;
 2. Utrzymywanie wysokiego poziomu obsługi gości;
 3. Prowadzenie zapisów oraz rezerwacji grupowej i indywidualnej, a także sprzedaż biletów, kart wstępu i karnetów na imprezy organizowane przez instytucję i na zlecenie innych podmiotów;
 4. Sprzedaż drobnych upominków, pamiątek i designu;
 5. Opieka nad publicznością, dbanie o komfort i bezpieczeństwo odwiedzających oraz pomoc przy organizacji wydarzeń;
 6. Oprowadzanie odwiedzających po wystawach stałych i czasowych;
 7. Kierowanie ruchem turystycznym.

 

Nasze oczekiwania:

a. wymagane:

 1. Wykształcenie min. średnie;
 2. Dyspozycyjność do pracy w systemie równoważnym (również weekendy);
 3. Wysoki poziom kultury osobistej;
 4. Komunikatywność, dokładność i wielozadaniowość;
 5. Umiejętność pracy z ludźmi;
 6. Umiejętność pracy w zespole;
 7. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację;
 8. Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze klienta/widza;

b. mile widziane:

 1. Doświadczenie zawodowe w instytucji kultury lub w obsłudze widza podczas wydarzeń kulturalnych;
 2. Znajomość dodatkowego języka obcego.

 

Zasady rekrutacji:

 1. Forma nadsyłania zgłoszeń: mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Specjalista/tka ds. obsługi.
 2. Wymagane dokumenty:
  – CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym
  – Obowiązkowo dodany do CV dopisek: Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
 3. Dodatkowe dokumenty:
  – List motywacyjny
  – Opcjonalnie dodany do CV dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Inne informacje / uwagi:

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy znajduje się na stronie:  Klauzula Informacyjna dla kandydatów do Pracy (bip.gov.pl).