Skip to main content

Specjalista ds. technicznych (konserwator/ pracownik gospodarczy)
Nazwa instytucji: Park Kultury w Bydgoszczy
Nazwa stanowiska: Specjalista / Specjalistka ds. technicznych (konserwator/ pracownik gospodarczy)
Miejsce pracy: Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wynagrodzenie:  zasadnicze + dodatek stażowy
Czas pracy: system równoważny (poniedziałek-niedziela)
Planowany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień
Ostateczny termin składania aplikacji: 24.04.2022 r.

 ____________________________________


Główne obowiązki:

Bieżąca obsługa obiektu, sygnalizowanie o problemach technicznych przełożonemu.
Utrzymywanie porządku w obrębie podległych instalacji, urządzeń i pomieszczeń.
Utrzymanie porządku i prace porządkowe na zewnątrz i wewnątrz budynku.
Obsługa i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego do pracy.
Prace pomocnicze przy wydarzeniach kulturalnych organizowanych w instytucji (montaż krzeseł, stołów, podestów scenicznych).
Wykonywanie drobnych modernizacji urządzeń i instalacji, prac ogólnobudowlanych w budynku oraz przy tworzeniu wystaw czasowych i wydarzeń planowanych w obiekcie.
Bieżące naprawy tzw. „złota rączka”.
Prowadzenie dokumentacji z przebiegu eksploatacji maszyn i urządzeń.
Prowadzenie pojazdu służbowego w ramach obowiązków służbowych.
Wsparcie w sezonie letnim obsługa urządzeń fontanny.

 ____________________________________


Nasze oczekiwania:

wymagane:

Doświadczenie na podobnym stanowisku w obiektach wielkopowierzchniowych.
Zaangażowanie, dyscyplina, chęć uczenia się i rozwoju.
Doświadczenie w zakresie konserwacji obsługiwanych instalacji.
Utrzymanie dobrego stanu technicznego urządzeń, instalacji w obiekcie.
Prawo jazdy kat. B.
Rzetelności i dokładności.
Gotowości do pracy w systemie równoważnym.
Umiejętności do pracy w zespole.

mile widziane:

Posiadanie Świadectwa Kwalifikacji (grupa G1) na stanowisku eksploatacji.

 ____________________________________

Zasady rekrutacji:

Forma nadsyłania zgłoszeń:  mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Specjalista ds. technicznych (konserwator/ pracownik gospodarczy).

 ____________________________________

Wymagane dokumenty:

CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym

Obowiązkowo dodany do CV dopisek
:
Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 ____________________________________


Dodatkowe dokumenty:

List motywacyjny

Opcjonalnie dodany do CV dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 ____________________________________


Inne informacje / uwagi:

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 ____________________________________

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy znajduje się na stronie:  Klauzula Informacyjna dla kandydatów do Pracy (bip.gov.pl).