Skip to main content

 

Specjalistka / Specjalista ds. programowych

 

Nazwa instytucji: Park Kultury w Bydgoszczy
Nazwa stanowiska: Specjalistka/Specjalista ds. programowych
Miejsce pracy: Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony, współpraca do września 2022 r.
Wynagrodzenie: zasadnicze, dodatek stażowy, świadczenie urlopowe
Planowany termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie
Ostateczny termin składania aplikacji:09.01.2022 r.

 

Główne obowiązki:

 1. Bieżący kontakt z Licencjodawcami celem doprecyzowania i negocjowania warunków umów zawieranych przez Park Kultury w Bydgoszczy,
 2. Weryfikacja dostępności i jakości (technicznych parametrów) materiałów pozyskiwanych na wystawę stałą,
 3. Wykonywanie cyfrowych odwzorowań materiałów i obiektów przeznaczonych na wystawę stałą,
 4. Wykonywanie kwerend archiwalnych online oraz w instytucjach i archiwach wskazanych przez Park Kultury,
 5. Wykonywanie transkrypcji nagrań audio/ wideo w zakresie materiałów przeznaczonych na wystawę stałą,
 6. Uczestnictwo w spotkaniach zespołu Parku Kultury w Bydgoszczy i wykonawcy wystawy stałej,
 7. Wsparcie administracyjne dla zespołu wystawy stałej Parku Kultury w Bydgoszczy,
 8. Bieżący kontakt z wykonawcą wystawy stałej w kwestiach zleconych przez Pracodawcę,
 9. Bieżący kontakt z podmiotami świadczącymi usługi związane z realizacją wystawy stałej dot. m.in. tłumaczeń, redakcji tekstów, rejestracji dźwięków, prac graficznych,
 10. Wsparcie podczas tworzenia programu edukacyjnego,
 11. Wsparcie w weryfikacji materiałów od wykonawców wystawy stałej, w zakresie błędów, zgodności z projektem oraz wprowadzonych uwag od Zamawiającego.

 

Nasze oczekiwania:

a. wymagane:

 1. Dyspozycyjność w godzinach 9-17 do września 2022 r.,
 2. Dobra organizacja pracy własnej,
 3. Wysokie umiejętności komunikacyjne.

b. mile widziane:

 1. Preferowani studenci kierunków humanistycznych,
 2. Doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Forma nadsyłania zgłoszeń:

mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Specjalista ds. programowych.

 

Wymagane dokumenty:

CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym

Obowiązkowo dodany do CV dopisek: Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Opcjonalnie dodany do CV dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

 

Dodatkowe dokumenty:

List motywacyjny

 

Inne informacje / uwagi:

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
 2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy znajduje się na stronie:  Klauzula Informacyjna dla kandydatów do Pracy (bip.gov.pl).