Skip to main content

We wrześniu odkryjemy Bydgoszcz na nowo, z perspektywy wody. Miasto Bydgoszcz podpisało ze spółką TRIAS AVI umowę na zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej w Spichrzu Zbożowym.


Prace nad otwarciem Młynów Rothera nabierają tempa. We wrześniu do użytku oddamy Spichrz Zbożowy, gdzie znajdzie się m. in. wystawa stała Węzły. Będzie to opowieść o rozwoju naszego miasta nierozerwalnie związanego z rzeką, prezentowana od połowy XIX wieku, czyli czasów, gdy powstały Młyny, do współczesności.

Na początku stycznia odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami inwestora, którym jest Miasto Bydgoszcz i wykonawcami wystawy – firmą TRIAS AVI. Spółka ma duże doświadczenie w projektowaniu wyposażenia nowoczesnych instytucji kultury, w tym zlokalizowanych w obiektach historycznych  takich jak m. in. Muzeum Piernika w Toruniu, Muzeum Schindlera czy Rynek Podziemny w Krakowie.

Prace nad wystawą, fot. Julia Karczewska

Zespół kuratorski składający się z zewnętrznych ekspertów i pracowników Młynów już od wielu miesięcy pracuje nad gromadzeniem materiałów na wystawę.

Za nami poszukiwania, z których wyłoniliśmy do pokazania na wystawie ok. 400 archiwalnych materiałów. W tym miejscu muszę wspomnieć o ogromnej roli współpracy z innymi podmiotami, które udostępniły nam swoje zasoby. Są to m. in. Archiwum Państwowe, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Polska Agencja Prasowa, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Muzeum Kanału Bydgoskiego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego czy Bydgoska Kronika Filmowa.
Nie mniej cenne są dla nas materiały pozyskane od lokalnych prywatnych kolekcjonerów. Nawiązaliśmy też przy okazji prac nad wystawą relacje z wieloma świadkami historii, m. in. byłymi pracownikami Polskich Zakładów Zbożowych, które mieściły się w Młynach do lat 90. Przez ostatni rok zgromadziliśmy ogromne ilości materiałów, informacji, wspomnień

Na piętrze wystawy zmierzymy się z wyzwaniami przyszłości. Jak Bydgoszcz może dalej rozwijać swój potencjał miasta nad wodą? Czy kryzys klimatyczny nam w tym przeszkodzi? Co, jeśli wody nam zabraknie? Jak radzą sobie z tym problemem inne miasta?
Co ciekawe, nawiązaliśmy kontakt z Kapsztadem, z którym łączy nas położenie na 18. południku. To miasto wyszło już parę lat temu z poważnych tarapatów związanych z niedoborem wody. Na wystawie pojawi się filmowe przesłanie, nagrane specjalnie dla nas przez Premiera Prowincji Przylądkowej Zachodniej

Patrycja Jankowska
Specjalistka ds. programowych w Młynach Rothera
Koordynatorka prac nad wystawą Węzły