Skip to main content

Jesteśmy nowopowstałą instytucją kultury, której celem jest “wypełnianie życiem” odrestaurowanego XIX-wiecznego kompleksu Młynów Rothera. Stopniowo rozwijamy naszą działalność i zachęcamy do tego, żeby spędzać z nami czas twórczo i aktywnie – na warsztatach, wydarzeniach i wystawach. Część naszej przestrzeni jest też przeznaczona do udostępnienia w ramach współpracy, np. do organizacji wystaw czasowych czy spotkań popularnonaukowych. Jednocześnie intensywnie przygotowujemy kolejne atrakcje – pracujemy nad wystawami stałymi, ofertą wydarzeń, aranżacją przestrzeni. Nasze działania programowe obejmują zarówno kulturę, jak i dziedzictwo oraz naukę.
Obecnie powiększamy nasz Zespół i poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista/tka ds. inwestycji


Jakie będą Twoje obowiązki?
1. Opracowywanie pod względem merytorycznym materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych dotyczących inwestycji, remontów, realizowanych serwisów technicznych;
2. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz zakończeniem inwestycji i remontów zgodnie z warunkami umów, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym,
3. Współpraca z projektantami, urzędami i odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania i przeprowadzania procesów inwestycyjnych;
4. Udział w weryfikacji i analiza dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych,
5. Udział w pracach komisji przetargowych;
6. Monitorowanie oraz rozliczanie finansowe inwestycji i remontów,
7. Dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczanych wydatków inwestycyjnych,
8. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów oraz zmiany planów,
9. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
Udział w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji.


Czego oczekujemy od kandydata/tki?
a. wymagane:
1. Wykształcenie wyższe z branży: budownictwo, mechanika, automatyka lub pokrewne;
2. Min. 2- letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
3. Znajomość zasad projektowania i realizacji budżetu zadaniowego;
4. Wiedza z zakresu: budownictwa, rachunkowości, finansów, zamówień publicznych, administracji publicznej.
b. mile widziane:
1. Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.


Co możemy zaoferować?
1. Możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w nowatorskich projektach w branży kulturalnej;
2. Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa na okres próbny 3 miesiące);
3. Ruchomy system czasu pracy – sam decydujesz, o której zaczynasz pracę (w przedziale 7:30-8:30);
4. Wynagrodzenie zasadnicze + dodatek stażowy oraz premie/ nagrody uznaniowe, świadczenie urlopowe;
5. Dogodną lokalizację w samym sercu miasta;
6. Przyjazne miejsce pracy w zespole działu administracyjno-technicznego liczącym obecnie osiem osób.


Jak się u nas pracuje?
Młyny Rothera tworzy zespół specjalistów, którego zadaniem jest opracowanie oferty instytucji. Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, przygotowujemy to miejsce dla nich i wspólnie z nimi. Miejsce, gdzie twórczo i aktywnie spędzą czas, odpoczną. Miejsce wyznaczające kierunek nowoczesnego uczestnictwa w kulturze i zarządzania kulturą. Miejsce, które stanie się sercem Bydgoszczy.


Zasady rekrutacji:
Na Państwa kandydatury czekamy do 20 listopada 2022 r.


Forma nadsyłania zgłoszeń:
mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Specjalista/tka ds. inwestycji.


Wymagane dokumenty:
1. CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym
2. Obowiązkowo dodany do CV dopisek:
Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.
3. List motywacyjny z opisanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej.


Dodatkowe dokumenty:
1. Opcjonalnie dodany do CV dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.


Inne informacje / uwagi:
1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu aplikacji na wskazany adres.
2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
4. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
5. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
6. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:
Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy znajdą Państwo klikając na link:  Klauzula Informacyjna dla kandydatów do Pracy (bip.gov.pl).