Skip to main content

Nazwa instytucji: Park Kultury w Bydgoszczy
Nazwa stanowiska: Specjalista ds. technicznej obsługi wydarzeń (elektroakustyk/ akustyk/ oświetleniowiec)
Miejsce pracy: Młyny Rothera, ul. Mennica 10, 85-112 Bydgoszcz
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Wynagrodzenie:  zasadnicze + dodatek stażowy
Czas pracy: system równoważny (poniedziałek-niedziela)
Planowany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień
Ostateczny termin składania aplikacji: 27.03.2022 r.

 _______________________________________

 

Główne obowiązki:

Realizacja zadań z zakresu obsługi i realizacji dźwięku, oświetlenia, multimediów.
Montaż, demontaż, obsługa, konserwacja, drobne naprawy sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, multimedialnego.
Obsługa wydarzeń, konferencji, spotkań organizowanych w instytucji.
Obsługa wydarzeń plenerowych.
Współpraca z twórcami wydarzeń w zakresie planowania i obsługi wydarzeń.
Prowadzenie ewidencji i dokumentacji powierzonego sprzętu.
Odpowiedzialność za powierzony sprzęt- dbałość o utrzymanie w dobrym stanie technicznym.
Wykonywanie innych prac przy wydarzeniach kulturalnych organizowanych w instytucji.

__________________________________________


Nasze oczekiwania:

wymagane:

Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
Znajomości aparatury dźwiękowej oraz oświetleniowej (zasada działania, obsługi, konserwacji).
Doświadczenia w technicznej obsłudze wydarzeń artystycznych, konferencji.
Rzetelność i dokładność.
Gotowość do podjęcia pracy w systemie równoważnym.
Umiejętność do pracy w zespole.
Wysoki poziom kultury osobistej i komunikatywność.

mile widziane:

Umiejętność obsługi fonicznych konsolet cyfrowych.
Wiedza z zakresu cyfrowych protokołów transmisji dźwięków.
Podstawowa umiejętność obsługi konsolet oświetleniowych, znajomość protokołu DMX, ARTNET.
Posiadanie Świadectwa Kwalifikacji (grupa G1) na stanowisku eksploatacji.

__________________________________________


Zasady rekrutacji:

Forma nadsyłania zgłoszeń:  mailowo na adres: rekrutacja@mlynyrothera.pl, w temacie: Specjalista ds. technicznej obsługi wydarzeń (elektroakustyk/ akustyk/ oświetleniowiec).

__________________________________________


Wymagane dokumenty:
CV zawierające informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym

Obowiązkowo dodany do CV dopisek:
Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

__________________________________________

Dodatkowe dokumenty:
List motywacyjny

Opcjonalnie dodany do CV dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w załączonych dokumentach, przez Park Kultury w Bydgoszczy, na potrzeby  przyszłych rekrutacji, przez okres najbliższych 12 miesięcy.

__________________________________________


Inne informacje / uwagi:

  1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na wskazany adres.
  2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
  3. Aplikacje, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne mogą nie być rozpatrywane.
  4. Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
  5. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
  6. Zastrzegamy sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

__________________________________________

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Klauzula informacyjna dla kandydata/kandydatki do pracy w Parku Kultury w Bydgoszczy znajduje się na stronie:  Klauzula Informacyjna dla kandydatów do Pracy (bip.gov.pl).