Skip to main content

Młyny Rothera to nowa przestrzeń publiczna, która została odzyskana dla mieszkańców Bydgoszczy. Chcemy byście czuli, że to jest Wasze miejsce. Miejsce, w którym będziecie mogli spotkać się z przyjaciółmi, atrakcyjnie spędzić czas z rodziną, dowiedzieć się czegoś ciekawego lub zorganizować własne wydarzenie. By to założenie nie stało się pustym sloganem, pragniemy prowadzić dialog z Wami, mieszkańcami miasta i to już na etapie budowania przyszłej oferty Młynów.

Sam proces projektowy wymaga eksperckiego wsparcia, które w tym przypadku otrzymaliśmy dzięki współpracy z Concordia Design. Wrocławska firma od 10 lat doradza dużym markom, dynamicznym startupom oraz samorządom, które stawiają sobie za cel poprawę jakości życia swoich mieszkańców. Wspólnie z grupą ekspertów, trenerów i konsultantów, przedstawicielami bydgoskich rodzin, przedstawicielami firm z branży kreatywnej oraz Instytucji Otoczenia Biznesu a także przedstawicielami organizacji pozarządowych rozmawialiśmy na temat przyszłości Młynów Rothera. Badania objęły indywidualne wywiady pogłębione, warsztaty projektowania oferty, warsztaty badawcze oraz wiele godzin rozmów i dyskusji. Celem tych wszystkich działań było doprecyzowanie wizji instytucji, poznanie potrzeb użytkowników, określenie funkcji Młynów Rothera oraz jej weryfikacja z potencjalnymi użytkownikami.

W czasie prac nad ofertą nowego serca miasta posłużyliśmy się metodą design thinking. To podejście, które w procesie tworzenia produktów czy usług koncentruje się na odbiorcy, na jego potrzebach, oczekiwaniach, wartościach i motywacjach. Niezwykle istotny był dla nas udział w tym procesie osób z różnych środowisk, ich odmienne doświadczenie i spojrzenie na projekt.

Tu możecie zapoznać się z case study Concordia Design i poczytać więcej o naszych założeniach i planach. Wnioski z tego raportu są dla nas ważnym drogowskazem i punktem wyjścia do projektowania oferty Młynów Rothera. Na tym jednak nie koniec – będziemy nadal pytać coraz szersze grono bydgoszczanek i bydgoszczan, prowadzić dalsze badania, by jak najlepiej odpowiedzieć na Wasze oczekiwania.