Bądźmy razem!

Fot. Dariusz Gackowski

INFORMACJE

Dla wszystkich
Bezpłatne

Bądźmy razem!
Dzień Niepodległości Ukrainy

Давайте будемо разом!
День Незалежності України

We are with you!
Ukrainian Independence Day

24.08.2023 obchodzimy Dzień Niepodległości Ukrainy. Ukrainki i Ukraińcy stanowią znaczną część mieszkańców naszego miasta i społeczności związanej z Młynami Rothera. Ostatnie miesiące zbliżyły nas do siebie jeszcze bardziej, zawiązaliśmy nowe przyjaźnie, budujemy relacje, poznajemy się i uczymy o sobie nawzajem.

24 sierpnia chcemy okazać wsparcie i solidarność i wspólnie, z nadzieją, świętować ten wyjątkowy dzień.

Jeżeli potrzebujesz spędzić ten czas w towarzystwie, poczuć się częścią wspólnoty, przyjdź do Nowego Miejsca. W głośnikach usłyszysz ukraińską muzykę, a w kawiarni znajdziesz przygotowane przez nas tradycyjne ukraińskie słodkości.

W holu głównym, przy punkcie info możesz zostawić też dobre słowo i życzenia dla Ukrainy.

W tym dniu, w kawiarni Nowe Miejsce, dostępne będą Ukraińskie słodkości: w sprzedaży sernik lwowski i tradycyjny placek ukraiński + do kaw, herbat, kaw zbożowych, pistacjowych i kakao będziemy dodawać ukraińskie tzw. “orzeszki” (czekoladki z orzechami w kształcie kulki-orzeszka).


 

24.08.2023 року ми відзначаємо День Незалежності України. Українки та українці становлять значну частину мешканців нашого міста та громади, пов’язаної з Млинами Ротера. Останні місяці ще більше зблизили нас, ми завели нових друзів, будуємо відносини, знайомимося та дізнаємось один про одного.

24 серпня ми хочемо висловити підтримку та солідарність і разом з надією відсвяткувати цей особливий день.

Якщо вам потрібно провести цей час у компанії, відчути себе частиною спільноти, приходьте до «Нового місця».
З динаміків ви почуєте українську музику, а в кафе ви знайдете приготовлені нами традиційні українські солодощі.

Ви також можете залишити добре слово та побажання для України на кубі.

Того дня в кав’ярні Nowe Miejsce будуть доступні українські солодощі: львівський сирник та традиційна українська випічка + кава, чаї, зернова кава, фісташки та какао, додамо українську т.зв. «горішки» (шоколадки у формі кульки з горіхами).


 

On 24 August 2023 we celebrate Ukrainian Independence Day. Ukrainians make up a significant part of the population of our city and the community associated with Rother’s Mills. The last few months have brought us even closer together, we have formed new friendships, we are building relationships and getting to know each other.

On 24 August, we want to show our support, solidarity and celebrate this special day together with hope.

If you want to spend this time with others, to feel part of a community, come to the New Place. Ukrainian music will be played in the speakers and traditional Ukrainian sweets prepared by us will be available in the café.

You can also leave words of encouragement and good wishes for Ukraine on the cubicle.

On that day, in the New Place cafe, will be available Ukrainian sweets for sale: Lviv cheesecake and traditional Ukrainian cake + coffees, teas, grain coffees, pistachios and cocoa, we will add Ukrainian so-called. “nuts” (ball-shaped chocolates with nuts).

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.