Istoty złożone

INFORMACJE

Dla wszystkich
wstęp wolny

Zapraszamy na wystawę prac Maryny Siliakovej. Artystka prezentuje wydruki kolaży analogowych, które powstawały od 2021 roku. Niektóre z prac zawierają surrealistyczne sceny, niecodzienne zdarzenia, czy naiwność. W swoich pracach łączy wycinki ze starych czasopism z ręcznie malowanymi teksturami papieru akrylowego.
Część prac powstała w okresie wyzwania kolażowego „Februllage”, kiedy kolażyści z całego świata tworzą prace na zadany temat i udostępniają je w Internecie. Takie prace, jak „Chmury” i „Ukrycie” były prezentowane na międzynarodowej wystawie kolaży „Cut the Crab” w Finlandii w 2023 r., a praca „Taniec” pokazywana na festiwalu „Jazz Dance Open” w Czechach w 2022 r.

Maryna Siliakova urodziła się w 1992 roku w Doniecku w Ukrainie, do Polski przeprowadziła się w 2017 roku. Z wykształcenia chemiczka, w Warszawie postanowiła się przekwalifikować – obecnie jest absolwentką projektowania graficznego Społecznej Akademii Nauk, gdzie obroniła dyplom w Pracowni Multimedia. Artystka tworzy zarówno kolaże cyfrowe, jak i analogowe oraz chętnie dzieli się zdobytą wiedzą z otoczeniem.

Maryna Siliakova jest młodą artystką nastawioną na poszukiwanie i odkrywanie, o czym świadczy eksploracja przez nią różnych technik, stosowanie rozmaitych materiałów i eksperymentalne podejście do kompozycji. Jej prace były przedstawione w takich krajach jak Norwegia, Czechy, Hiszpania, Irlandia. W Warszawie Maryna prowadzi warsztaty kolażu analogowego dla osób z Ukrainy, Polski oraz Białorusi.


Informacje organizacyjne:
Kiedy? do 4 lipca
Gdzie? kawiarnia Nowe Miejsce, wejście od strony tarasu Młynów
Dla kogo? dla wszystkich
Cena: bezpłatnie
Zapisy: wstęp wolny


Складні істоти

Виставка робіт Марини Сілякової

Запрошуємо на виставку робіт Марини Сілякової. Художниця презентує надруковані аналогові колажі, створені з 2021 року. Деякі твори містять сюрреалістичні сцени, незвичайні події, наївність. У своїх роботах вона поєднує вирізки зі старих журналів із малюнками, виконаними вручну на акриловому папері.
Частина робіт була створена під час колаж-челенджу «Februllage», коли колажисти з усього світу створюють роботи на задану тему та діляться ними в інтернеті. Такі роботи, як «Хмари» та «Укриття», були представлені на міжнародній виставці колажів «Cut the Crab» у Фінляндії у 2023 році, а робота «Танець» була представлена на фестивалі «Jazz Dance Open» у Чехії у 2022 році.

Марина Сілякова народилася в 1992 році в Донецьку, в Україні, та переїхала до Польщі в 2017 році. Хімік за освітою, вона вирішила перекваліфікуватися у Варшаві – зараз вона закінчує факультет графічного дизайну Суспільної Академії Наук, де захистила диплом у Мультимедійній студії. Художниця створює як цифрові, так і аналогові колажі та охоче ділиться своїми знаннями з оточуючими.

Марина Сілякова – молода художниця, зосереджена на дослідженні та відкриттях, про що свідчить її використання різноманітних технік та матеріалів, експериментальний підхід до композиції. Її роботи були представлені в таких країнах, як Норвегія, Чехія, Іспанія та Ірландія. У Варшаві Марина проводить майстер-класи з аналогового колажу для людей з України, Польщі та Білорусі.


Організаційна інформація:
Коли?
до 4 липня
Де? Nowe Miejsce, вхід з тераси Млинів
Для кого? Для усіх
Ціна: Безкоштовно
Реєстрація: Вхід вільний


Complex beings

Maryna Siliakova’s works exhibition

Come and see Maryna Siliakova’s works exhibition. The artist exhibits printouts of analogue collages that have been made since 2021. Some of her works show surreal scenes, extraordinary events or naivety. She combines old magazines clippings with hand-painted textures of acrylic paper.
Some of the works were created during a collage challenge entitled “Februllage”, when collagists from all around the world create works inspired by a particular prompt and post them online. Works, such as “Clouds” and “Hide & Seek” were shown at the “Cut the Crab” international collages exhibition in Finland, 2023. One of her works called “Dance” was shown at the “Jazz Dance Open” festival in the Czech Republic, 2022.

Maryna Siliakova was born in Donetsk, Ukraine, in 1992. She moved to Poland in 2017. She is a chemist by profession, but decided to retrain when she came to Warsaw. Currently, she is a graphic design graduate at the University of Social Sciences and got her diploma at Pracownia Multimedia [Multimedia Lab]. Siliakova creates both digital and analogue collages and is eager to share her knowledge with the society.

Maryna Siliakova is a young artist focused on seeking and exploring and that is why she applies different techniques, various materials and has an experimental approach towards her works. Siliakova’s works were exhibited in many countries, such as Norway, the Czech Republic, Spain and Ireland. In Warsaw, Maryna organises analogue collage workshops for the Ukrainian, Polish and Belarusian.


Practical information:
When?
until July 4
Where? New Place, entrance from the Mills terrace
For whom? For everyone
Price:  For free
Registration: Free admission

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.