Miasto przyszłości: „Życie w przyszłości – epoka miast”

INFORMACJE

Dla wszystkich
wstęp wolny

W obliczu dynamicznych przemian społecznych w ostatnich dekadach, urbanizacja osiągnęła niespotykane dotąd tempo – obecnie prawie 60% globalnej populacji, czyli około 4,4 miliarda ludzi, mieszka w miastach. Prognozy wskazują, że do 2050 roku odsetek ten wzrośnie do niemal 70%, co oznacza, że prawie 7 miliardów osób będzie żyć na obszarach miejskich.

Jednakże tak szybkie procesy urbanizacji wiążą się z wieloma wyzwaniami. Wysoka gęstość zaludnienia oraz intensywna działalność gospodarcza powodują, że miasta odpowiadają za ponad 70% globalnych emisji CO2. Wzrastająca liczba mieszkańców wymaga przystępnych cenowo mieszkań, infrastruktury transportowej, podstawowych usług i miejsc pracy, a niewystarczająca wydajność lokalnych administracji w stosunku do przyrostu potrzeb prowadzi do powstawania niezaplanowanych dzielnic, nieformalnej zabudowy i chaosu urbanizacyjnego, pogarszając jakość życia w miastach.

Zmieniające się struktury społeczne na skutek globalizacji i postępu technologicznego przekształcają miasta w miejsca jeszcze bardziej zróżnicowane kulturowo i etnicznie.

Nowe technologie, praca zdalna, e-commerce oraz usługi cyfrowe wpływają na organizację przestrzeni miejskiej i relacje społeczne. Z kolei proces starzenia się społeczeństw, migracje oraz dynamiczny wzrost liczby ludności miejskiej wymuszają dostosowanie miast do potrzeb różnych grup społecznych.

Jednocześnie, oczekiwania współczesnych społeczeństw wykraczają poza tradycyjne prawo do godnego mieszkania, rozszerzając je na „prawo do miasta”, czyli współuczestnictwa w decydowaniu o mieście. Aspiracje dotyczące sprawiedliwości społecznej, równości szans i godnego życia dla wszystkich wymagają przemyślanego planowania urbanistycznego. W obliczu tych wyzwań niezbędne jest wypracowanie bardziej spójnego modelu urbanizacji, który odpowiada na braki współczesnego systemu. Miasto to więc konglomerat potrzeb, a dobre do życia miasto definiuje szereg elementów, począwszy od samej urbanistyki i architektury, po możliwości rozwoju, dostępności terenów zieleni, odporności na zmiany klimatu, ale i kultura – publiczna historia i zbiorowe wydarzenia, opowieści i osobowości ludzi, którzy faktycznie je tworzą i definiują.

Panel będzie okazją do refleksji nad tym, jak projektować miasta przyszłości, aby były zrównoważone, odporne na kryzysy i sprzyjały integracji społecznej. Zaprosiliśmy do rozmowy światowej klasy urbanistów i architektów, ekspertów ds. miejskiej przyrody oraz kultury, zajmujących się różnymi aspektami miejskiej rzeczywistości. Zastanowimy się, czy odpowiedź na globalne wyzwania jest uniwersalna i w jakim stopniu jej formę kształtują indywidualne doświadczania oraz historia miejskich społeczności w różnych zakątkach globu, od Australii, po Azję i państwa Unii Europejskiej.

W spotkaniu wezmą udział: Martin Rein Cano, prof. Louis Kwok Lit Yu, dr Paula Hanasz, Maciej Mycielski. Prowadzenie: Justyna Glusman


Organizator: Fundacja Miejsce Uwagi
Kiedy? 28.06.2024 r. godz. 14.15 – 15.45
Gdzie? Spichrz Mączny, parter
Dla kogo? dla wszystkich zainteresowanych
Cena: bezpłatnie
Zapisy: wstęp wolny

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.