Międzynarodowy Klub Rozmowy #3

INFORMACJE

Dla wszystkich
Bezpłatne

Organizator: Stowarzyszenie Rozkwit

Dane od Organizatora:

Zapraszamy młodzież w wieku 13-19 lat do klubu rozmowy. Program klubu obejmuje oglądanie filmów, rozmowy z zaproszonymi gośćmi, dni tematyczne itp.

Więcej informacji: Stowarzyszenie Rozkwit