Myślowisko miejskie #5: myśleć, mówić, podziwiać

INFORMACJE

Dla dorosłych

Myślowisko miejskie #5 – filozoficznie o współczesności: Myśleć, mówić, podziwiać

Podczas filozoficznych rozważań zastanowimy się, co to znaczy myśleć i jakie są rodzaje myślenia. Czy myślenie jest kalkulowaniem, medytowaniem, a może dziękczynieniem? Co znaczą słowa Heideggera, że „nauka nie myśli”? Na czym polega krytyka dziejów myślenia filozoficznego jako ontoteologii? Między innymi na te pytania postaramy się znaleźć odpowiedzi wspólnie z prof. Marią Kostyszak. Spotkanie będzie również okazją do zdefiniowania, czym jest język jako taki i jakie są możliwości filozoficznego mówienia o rzeczach w taki sposób, aby raczej ukazywać je takimi, jakimi one są, niż je zakrywać. O tym, czy i dlaczego właściwe myślenie oraz mówienie wymagają specjalnej postawy życiowej, uważności i przytomnego bycia oraz co wspólnego ma z tym sztuka i technika z prof. Marią Kostyszak będzie rozmawiał gospodarz spotkania, prof. Daniel Sobota. Uczestników spotkania także zaprosimy do rozmowy, by wspólnie poszukać odpowiedzi na przenikające społeczeństwo, złożone pytania.  

 

Prof. Daniel Sobota w roli gospodarza spotkania będzie rozmawiał z prof. Marią Kostyszak –filolożką i filozofką, która w latach 1978-2019 była związana z Instytutem Filozofii przy Uniwersytecie Wrocławskim, pełniąc w latach 2016-2019 funkcję dyrektorki tego Istytutu. Autorka książek:  Spinoza a Pascal: porównanie postaw filozoficznych(1993), Martin Heidegger – rękodzieło  myślenia (1997), Istota techniki – głos Martina Heideggera (1998), Spór z językiem: krytyka ontoteologii w pismach Nietzschego, Heideggera i Derridy (2010), Etyka osobista. O przemieniającym potencjale sztuki i techniki/Personal Ethics: On Transforming Potential of Art and Technology(2019) oraz artykułów w języku polskim i angielskim. Bada zależności między technicznymi uwarunkowaniami myślenia i mówienia, a egzystencjalnymi i kulturowymi możliwościami niepodlegania technonaukowym dyktatom. Na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach (Toruń, Łódź, Warszawa, Olsztyn, Nowy Jork, Delft, Utah, Lizbona itp.), konsultuje swoje wyniki interdyscyplinarnie. W ostatniej, dwujęzycznej książce Etyka osobista skupia się na  dwu nurtach rozbudzania i rozwijania świadomości etycznej: za pomocą osiągnięć techniki, jak również twórczości artystycznej. Oddolne inicjatywy społeczne na rzecz sprawiedliwości, pacyfizmu i etyki bliskich relacji badane są jako szanse innej etyki o zasięgu planetarnym.


O idei cyklu:

Przestrzeń każdego miasta oferuje rozległą sieć miejsc, umożliwiających mieszkańcom realizację najprzeróżniejszych potrzeb, zarówno tych cielesnych, jak i duchowych. Od piekarni, przez sklepy mięsne, sklepy z odzieżą, ośrodki szkolne i opiekuńcze, miejsca rozrywki i odpoczynku, aż po instytucje kultury, władzy, miejsca pamięci, kościoły… Czy to jednak wszystko, czego potrzebujemy? A miejsca do myślenia?

Myślowisko miejskie zrodziło się z potrzeby rozmowy i dyskusji na tematy ważne, niekiedy trudne i najczęściej wykraczające poza logikę spraw codziennych. Zapraszamy do Młynów Rothera na cykl wydarzeń stanowiących święto myślenia. Będziemy dyskutować o kwestiach, które są istotne w życiu jednostki i zbiorowości. W naszych rozmowach będą przewijać się więc takie tematy, jak miłość, śmierć, życie, wolność, zło, religia, przyroda, społeczeństwo, płeć, moralność, gospodarka, polityka, nauka, sztuka, technologie, wojna, historia itp.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przede wszystkim mieszkanki i mieszkańców, którzy szukają przestrzeni do wymiany myśli, poglądów i spostrzeżeń. Każde spotkanie w ramach cyklu poruszać będzie inny temat. Do współtworzenia wydarzeń zaprosimy nie tylko filozofów, ale także artystów, naukowców, polityków, ekonomistów, dziennikarzy, aktywistów, trenerów, pedagogów, psychologów i aktywistów społecznych 

Gospodarzem naszych spotkań jest filozof – Daniel Roland Sobota, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Absolwent Instytutu Filozofii UMK. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz trzech książek. Związany z Bydgoszczą animator kultury teatralnej. TrenerUEFA B i zawodnik piłki nożnej.  

Spotkanie będzie miało charakter rozmowy prowadzonej przez Daniela Sobotę z Gościnią, która będzie naszą filozoficzną przewodniczką. Zachęcamy do rozmowy również Publiczność – liczymy na to, że aktywnie włączycie się do dyskusji, zadając pytania, odpowiadająckomentując, dzieląc się spostrzeżeniami. 

Zapraszamy do Młynów na prawdziwe święto myślenia!

Fot. Aneta Pawska

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.