Nowe dźwięki Nowego Miejsca #2

INFORMACJE

Dla wszystkich

W ramach cyklu „Nowe dźwięki Nowego Miejsca” zapraszamy do wybrania się w muzyczną podróż do świata eksperymentalnych dźwięków. Kameralny koncert w klimatycznym wnętrzu pozwoli wsłuchać się w twórczość Nicka Balmera.

Nick Balmer to muzyk zajmujący się dźwiękami eksperymentalnymi. Artysta korzysta z technik syntezy modularnej, komponuje i nagrywa dźwięki otoczenia. W swoich albumach porusza treści związane z kontrastami i balansem. Poszukuje równowagi między tym co estetyczne i nieestetyczne, naturalne i sztuczne, spokojne i chaotyczne. Podejmuje tematykę izolacji z czasów pandemii covid, wojny i surrealizmu współczesnej rzeczywistości.

Gości przywitamy w języku polskim i ukraińskim.

„Nowe dźwięki Nowego Miejsca” to cykl kameralnych koncertów w kawiarni Nowe Miejsce, podczas których prezentujemy twórczość artystów związanych z naszym regionem. Często muzyka ta stanowi komentarz do aktualnych przeżyć – codzienności doświadczeń migracji czy wojny.

As part of the ‘New Sounds of the New Place’ series, we invite you to take a musical journey into the world of experimental sounds. An intimate concert in an atmospheric interior will let you listen to the work of Nick Balmer.

Nick Balmer is a musician creating experimental sounds. The artist uses modular synthesis techniques, composes and records environmental sounds. In his albums, he addresses content related to contrasts and balance. The musician seeks balance between the aesthetic and the unaesthetic, the natural and the artificial, the calm and the chaotic. He explores isolation of the COVID-19 pandemic, war and the surrealism of contemporary reality.

Guests will be greeted in Polish and Ukrainian.

“New Sounds of the New Place” is a series of intimate concerts at the New Place café, during which we present the work of artists connected with our region. The music often expresses a commentary on current experiences – the everyday experience of migration or war.

У рамках циклу «Нові звуки Нового місця» запрошуємо вас вирушити в музичну подорож у світ експериментальних звуків. Камерний концерт в атмосферному інтер’єрі дозволить послухати творчість Ніка Балмера.

Нік Балмер – музикант, який працює з експериментальними звуками. Художник використовує техніки модульного синтезу, компонує та записує навколишні звуки. У своїх альбомах він торкається змісту, пов’язаного з контрастами та балансом. Він шукає баланс між естетичним і непривабливим, природним і штучним, спокійним і хаотичним. Йдеться про тему ізоляції від часів пандемії covid, війни та сюрреалізму сучасної реальності.

Гостей зустрічаємо польською та українською мовами.

«Нові звуки нового місця» – це цикл камерних концертів у кав’ярні «Нове місце», під час яких ми представляємо творчість митців, пов’язаних з нашим регіоном. Часто ця музика є коментарем до поточного досвіду – повсякденного досвіду міграції чи війни.

Fot. Michał Hordowicz

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z informacjami nowymi wydarzeniami w Młynach Rothera.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.