Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie „Węzły”

INFORMACJE

Dla wszystkich

Nie ma lepszego sposobu na świętowanie urodzin wystawy niż odwiedzenie jej w tym szczególnym dniu. Zapraszamy na oprowadzanie z przewodnikiem, podczas którego dowiecie się fascynujących ciekawostek o znaczeniu rzeki w mieście oraz o ochronie wodnego ekosystemu.


Informacje organizacyjne:
Kiedy? 11.11.2023 r., godz. 14.00 – 15.00
Gdzie? wystawa „Węzły”
Dla kogo? dla wszystkich
Cena: bilety w specjalnej cenie 5 zł/os
Bilety:  kliknij TUTAJ!


Wystawa „Węzły. Opowieść o mieście nad rzeką” to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Fot. Aneta Pawska