Rodzinne spotkania przy planszówkach ze Stowarzyszeniem ROZKWIT

Fot. A. Hilbrecht

INFORMACJE

Dla wszystkich
wstęp wolny

Zapraszamy na rodzinne spotkanie przy grach planszowych, podczas którego połączymy radość rozgrywek z byciem razem. Spędźmy ten dzień wspólnie w Nowym Miejscu.  Spotkanie poprowadzi Stowarzyszenie ROZKWIT.


Informacje organizacyjne:
Kiedy? 24.03.4024 r., godz. 12.30-14.30
Gdzie? Kawiarnia Nowe Miejsce w Młynach Rothera, wejście od strony tarasu
Dla kogo? dla wszystkich
Cena: bezpłatnie
Zapisy: wstęp wolny
Wydarzenie odbywa się w języku białoruskim z tłumaczeniem na język polski.


W rocznicę proklamowania niepodległego państwa – Białoruskiej Republiki Ludowej, obchodzony jest przez społeczeństwo białoruskie, a zwłaszcza środowiska niezależnej opozycji demokratycznej, Dzień Wolności. Mimo że nie jest to oficjalne święto państwowe, ma ono głębokie znaczenie jako symboliczny moment walki o wolność i demokrację w Białorusi.

W przypadku, gdyby zdjęcie z widocznym wizerunkiem osób uczestniczących w tego typu wydarzeniach zostało udostępnione publicznie, wówczas bliscy tych osób, którzy pozostali w Białorusi, mogą zostać poddani represjom, dlatego ze względów bezpieczeństwa nie pozwalamy na robienie zdjęć na terenie Nowego Miejsca w tym dniu. Wydarzenie zostanie utrwalone przez przeszkolonego przez organizatorów fotografa. Razem możemy świętować i wspierać społeczność białoruską w sposób, który chroni wszystkich uczestników. Niech nasze działania będą wyrazem solidarności i troski o bezpieczeństwo.

Сямейныя сустрэчы за настольнымі гульнямі з Аб'яднаннем ROZKWIT

Запрашаем прыняць удзел ва ўнікальнай сямейнай сустрэчы за настольнымі гульнямі, дзе мы сумясцім радасць ад гульні з правядзеннем часу разам. Сустрэчу будзе праводзіць Аб’яднанне ROZKWIT. Давайце правядзём гэты дзень разам у Новым месцы.


Арганізацыйная інфармацыя:
Калі? 24.03.2024, у гадзінах 12.30-14.30
Дзе? Кавярня Новае месца ў Млынах Ратэра, уваход з боку тэрасы
Для каго? для ўсіх
Кошт? Бясплатна
Рэгістрацыя: уваход вольны
Мерапрыемства праводзіцца на беларускай мове з перакладам на польскую.


У гадавіну абвяшчэння незалежнай дзяржавы – Беларускай Народнай Рэспублікі – беларускае грамадства, асабліва частка незалежнай дэмакратычнай апазіцыі, святкуе Дзень Волі. Хоць гэты дзень і не з’яўляецца афіцыйным дзяржаўным святам, ён нясе ў сабе глыбокае значэнне сімвалічнага моманту барацьбы за свабоду і дэмакратыю ў Беларусі.

Для бяспекі асоб, якія прымаюць удзел у мерапрыемстве, фотаздымка на тэрыторыі Новага месца падчас правядзення мерапрыемства катэгарычна забараняецца. Калі б фота з выявамі ўдзельнікаў былі апублікаваныя, пад рэпрэсіі маглі б трапіць і гэтыя людзі, і іх сваякі, якія засталіся ў Беларусі. На мерапрыемстве будзе працаваць фатограф, які папярэдне прайшоў падрыхтоўку ў арганізатараў. Разам мы можам святкаваць і падтрымліваць беларускую грамадскасць такім чынам, каб гарантаваць бяспеку ўсіх удзельнікаў мерапрыемства. Няхай нашыя дзеянні будуць сведчаннем салідарнасці і клопату пра бяспеку.

Family meetings with board games with the ROZKWIT Association

We invite you to a special family meeting with board games, where we are going to combine the joy of playing games with being together. The meeting will be conducted by the ROZKWIT Association. Let’s spend this day together at New Place.


Practical information:
When? 24.03.2024, from 12:30 pm to 2:30 pm
Where? The New Place café in Rother’s Mills, entrance from the terrace
For whom? for everyone
Price? free of charge
Sign up: free admission
The event is held in the Belarusian language with translation into Polish.


On the anniversary of proclaiming the independent state – Belarusian Democratic Republic, the Belarusian society, especially the independent democratic opposition communities, celebrate the Freedom Day. Even though it is not an official national holiday, it has a deep meaning as a symbolic moment of the fight for freedom and democracy in Belarus.

If a photo with a visible image of people participating in such events is available to the public, then the relatives of these people who remained in Belarus may be subjected to repression, therefore, for security reasons, we do not allow taking photos in the area of ​​New Place on this day. The event will be recorded by a photographer trained by the organizers. Together we can celebrate and support the Belarusian community in a way that protects all participants. Let our actions be an expression of solidarity and concern for safety.

Skip to content

Newsletter

Nie chcesz, aby coś Ci umknęło? Zapisz się do newslettera i co tydzień otrzymuj przypomnienie o najbliższych wydarzeniach.

Po zapoznaniu się z polityką prywatności wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera moich danych osobowych w celu wysyłki elektronicznego newslettera.