„Rysunek jako…”

INFORMACJE

Dla wszystkich
Bezpłatne

organizator

Informacje od Organizatora:

Prezentacja prac profesorów i adiunktów Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Bydgoskiej.
Celem ekspozycji jest refleksja nad znaczeniem rysunku w edukacji architektonicznej, poddanie pod rozwagę autonomii rysunku jako samodzielnego medium sztuki oraz próba określenia jego znaczenia w ramach każdej dziedziny artystycznej i projektowej.

Kuratorzy: dr Dorota Łuczewska, dr hab. Tomasz Matusewicz, prof. PP, dr Beata Fertała – Harlender
Aranżacja przestrzeni wystawienniczej: dr Beata Fertała – Harlender