Spotkanie organizacji, ruchów nieformalnych i osób zaangażowanych społecznie w Nowym Miejscu

INFORMACJE

organizator

Informacje od Organizatora:

Plan spotkania:
13:00: start oficjalnej części spotkania
1. Przywitanie, potwierdzenie planu spotkania.
2. Raport o stanie miasta na sesji Rady Miasta. Zbieranie podpisów. (termin: 31.05)
3. Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. (termin: 20.06)
4. Udział społeczników w 10 Forum Praktyków Partycypacji (termin: 15.06-16.06)
5. Koalicja na rzecz lasów w Bydgoszczy.
6. Ustalenie dalszych kroków..
Zapraszamy wszystkie osoby z działających w Bydgoszczy organizacji, ruchów nieformalnych i osób zaangażowanych społecznie.