Zgłoszenie współpracy – Nowe Miejsce

  Opis planowanego wydarzenia:

  Nazwa wydarzenia

  Cel i opis wydarzenia

  Preferowany termin wydarzenia

  Opisz grupę, do której kierujesz wydarzenie

  Zasady uczestnictwa w wydarzeniu:

  Na ile osób chcesz zorganizować wydarzenie?

  Jak długo ma trwać wydarzenie?

  W jakich godzinach chcesz korzystać z przestrzeni (uwzględniając przygotowania przed i
  uporządkowanie przestrzeni po zakończeniu wydarzenia)?

  Czy wydarzenie jest cykliczne?:

  Czy planujesz korzystać z:

  Kila słów o Tobie jako Organizatorze wydarzenia:

  Imię i nazwisko

  Adres e-mail

  Numer telefonu

  Typ Organizatora (do wyboru):

  Opisz swoją dotychczasową działalność

  *Zaznacz wymagane pole

  Załączniki