Park Kultury w Bydgoszczy
ul. Mennica 10
85-112 Bydgoszcz
tel. 887 467 015
sekretariat@mlynyrothera.pl

adres do korespondencji:
ul. Długa 16, 85-034 Bydgoszcz

NIP: 9532773374
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /ParkKultury/SkrytkaESP

Inspektor Ochrony Danych: Agata Dobrowolska
tel. 887 467 014
iod@mlynyrothera.pl
RODO monitoring