Kodowanie brajlem: finał wojewódzkiego konkursu – wydarzenie zamknięte

INFORMACJE

Organizator: Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy

Informacje od Organizatora:

Podczas spotkania zostaną wręczone narody dla uczniów wyłonionych w elimanacjach szkolnych i półfinale oraz dla uczniów z dysfunkcjami wzroku z Ośrodka. Odbędą się kreatywne zabawy w kodowanie i rozkodowywanie z zastosowaniem alfabetu Braille’a, budujące postawy społeczne oparte na empatii i zrozumieniu różnorodności.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.