Międzypokoleniowe warsztaty Bezpieczni w Sieci

INFORMACJE

Dla wszystkich

Organizator: Stowarzyszenie CODEBY

Informacje od Organizatora:

Zwiększenie świadomości wśród seniorów 60+, rodziców, dzieci i młodzieży w Bydgoszczy na temat ochrony przed oszustwami finansowymi w Internecie. /Realizacja celu INICJUJ Z FIO 3.0/
Wydarzenie jest prowadzone bezpłatnie przez wolontariuszy.

Więcej informacji TUTAJ!
Zapisy: informacje u Organizatora