Skip to main content

Chcesz zorganizować zwiedzanie grupowe Młynów Rothera?

 1. Przeczytaj REGULAMIN
 2. Sprawdź CENNIK
 3. Napisz do nas na adres: zwiedzanie@mlynyrothera.pl

___________________________

Regulamin zwiedzania grupowego

 1. Organizatorem zwiedzania Młynów Rothera z przewodnikiem jest Centrum Nauki i Kultury w Bydgoszczy.
 2. Terminy i godziny zwiedzania uzgadniane są indywidualnie. Zapisów na zwiedzanie można dokonać mailowo pod adresem: zwiedzanie@mlynyrothera.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej mlynyrothera.pl w zakładce ZWIEDZANIE.
 3. Cennik zwiedzania znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu zwiedzania grupowego.
 4. Płatność za zwiedzanie powinna być dokonana przed umówionym terminem na podstawie wcześniej wystawionego dokumentu księgowego (faktura, paragon).
 5. Jeżeli zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Organizatora, koszty poniesione przez zwiedzających zostaną zwrócone.
 6. Rezerwację można odwołać bezpłatnie 24 h przed planowanym zwiedzaniem (mailowo lub telefonicznie). Odwołanie rezerwacji po tym terminie wiąże się z brakiem możliwości zwrotu poniesionych kosztów przez zwiedzających.
 7. W indywidulanych przypadkach Dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera może podjąć decyzję o przygotowaniu innej wyceny zwiedzania lub o wejściu bezpłatnym.
 8. Punkt zbiórki znajduje się przed budynkiem Młynów Rothera, od strony Mennica – przed przeszklonymi drzwiami wejściowymi.
 9. W punkcie zbiórki, należy stawić się najpóźniej 5 minut przed planowanym zwiedzaniem.
 10. Osoby spóźnione nie będą brały udziału w zwiedzaniu.
 11. Organizator wyznaczył limit do 25 osób na grupę.
 12. W przypadku grup, w których wymagani są opiekunowie, liczba opiekunów powinna być zgodna
  z wymaganą przepisami prawa.
 13. Na klatce schodowej w Młynie oraz na punkcie widokowym obowiązuje zakaz noszenia dzieci na rękach.
 14. Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do wyłączenia niektórych przestrzeni ze zwiedzania.
 15. Na terenie obiektu należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika, obsługi oraz pracowników służb ochrony Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera.
 16. Zwiedzanie odbywa się po wyznaczonej trasie. Obowiązuje absolutny zakaz odłączania się od grupy i przewodnika.
 17. Na terenie obiektu nie są dostępne żadne miejsca do siedzenia. Wyjątek stanowi taras przy fontannach.
 18. W przypadku chęci skorzystania z windy należy zgłosić to przewodnikowi.
 19. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich podczas zwiedzania odpowiadają rodzice, opiekunowie lub nauczyciele. Do balustrad dzieci mogą podchodzić tylko w bezpośrednim towarzystwie osób dorosłych.
 20. Korzystanie z punktu widokowego odbywa się na odpowiedzialność zwiedzających.
 21. Na punkt widokowy nie wolno wnosić plecaków, dużych toreb, a także jak na teren całego obiektu: butelek, broni, materiałów łatwopalnych, itp. Obsługa może wskazać inne przedmioty, których wniesienie na punkt widokowy jest zabronione.
 22. Niewskazane jest wchodzenie na punkt widokowy osobom cierpiącym na lęk wysokości.
 23. Z osobą nieletnią niewchodzącą na taras widokowy w miejscu wyznaczonym przez przewodnika pozostaje opiekun.
 24. Na punkcie widokowym jednocześnie może przebywać łącznie 25 osób (w ten limit włączają się opiekunowie i przewodnik).
 25. Do obiektu nie będą wpuszczane osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających i innych zaburzających świadomość lub naruszające porządek publiczny.
 26. W trakcie zwiedzania dozwolone jest amatorskie niekomercyjne fotografowanie i filmowanie.
 27. Administrator budynku nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym rowery, pozostawione na terenie Młynów Rothera.
 28. W sytuacji awarii w budynku lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. W przypadku ogłoszenia komunikatów o wykrytym zagrożeniu należy podporządkować się poleceniom pracowników Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera lub przewodnika.
 29. Na terenie Młynów Rothera obowiązują następujące zakazy:
  – palenia;
  – używania otwartego ognia;
  – wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi, substancji i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu;
 30. Zwiedzanie odbywa się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych (informacje o aktualnych zasadach sanitarnych znajdują się na stronie mlynyrothera.pl w zakładce ZWIEDZANIE).
  Rezerwacja miejsca na zwiedzanie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

___________________________

Cennik*

Organizacje pożytku publicznego,
Szkoły,                                                                do 25 osób           50 zł brutto
Przedszkola

Uczelnie wyższe,
pozostałe jednostki budżetowe,                    do 25 osób           200 zł brutto
grupy osób indywidualnych

Podmioty gospodarcze                                   do 25 osób           400 zł brutto

*W przypadku grup obcojęzycznych zwiedzanie wyceniane jest indywidualnie.
Zwiedzanie trwa do 60 minut (zwiedzanie może być krótsze, spowodowane przez skrócenie trasy związane z trwającymi pracami budowlanymi w niektórych częściach obiektu).

___________________________

fot. Robert Sawicki